1
00:00:06,708 --> 00:00:10,792
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:43,625 --> 00:00:44,458
Ahoj.

3
00:00:46,500 --> 00:00:47,667
Ahoj.

4
00:00:49,500 --> 00:00:50,333
Co to hraješ?

5
00:00:51,542 --> 00:00:53,333
Školní hymnu.

6
00:00:59,000 --> 00:01:01,083
To hraješ soprán.

7
00:01:02,792 --> 00:01:04,125
Chceš hrát melodii?

8
00:01:05,333 --> 00:01:07,458
- Ty jsi tenor, ne?
- Jo.

9
00:01:10,500 --> 00:01:13,375
Simone, ty neumíš noty?

10
00:01:15,458 --> 00:01:17,458
Ne, právě se je učím.

11
00:01:18,292 --> 00:01:19,917
Předtím jsi ale hrál pěkně.

12
00:01:20,000 --> 00:01:22,708
Hraju jenom podle sluchu, ale…

13
00:01:24,083 --> 00:01:24,917
Ukaž mi to.

14
00:01:25,583 --> 00:01:26,417
Hraj.

15
00:01:32,875 --> 00:01:34,708
- Sorry.
- V pohodě.

16
00:01:52,167 --> 00:01:54,417
Tak, ukaž mi to, když už víš jak.

17
00:01:57,167 --> 00:01:58,000
Jasně.

18
00:02:02,792 --> 00:02:06,333
Ne, začni tady. Tyhle tři.

19
00:02:15,208 --> 00:02:17,208
Jo, výborně!

20
00:02:22,208 --> 00:02:23,333
Ty…

21
00:02:26,458 --> 00:02:28,583
To, co se stalo v pátek…

22
00:02:32,625 --> 00:02:34,000
To bylo…

23
00:02:39,875 --> 00:02:43,875
- Chtěl jsem jen říct…
- Myslím, že bychom na to měli zapomenout.

24
00:02:49,000 --> 00:02:51,708
Protože jak jsem říkal…

25
........