1
00:00:06,006 --> 00:00:10,928
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,903 --> 00:00:28,904
Tak jsi tady.

3
00:00:30,197 --> 00:00:33,200
Samozřejmě. Přece jsem to řekl, ne?

4
00:00:33,283 --> 00:00:34,326
Kdo je tohle?

5
00:00:34,660 --> 00:00:36,954
Promiň, ale nevěřím ti.

6
00:00:39,915 --> 00:00:40,749
Oh...

7
00:00:42,668 --> 00:00:44,378
Máš ten hard drive?

8
00:00:44,461 --> 00:00:45,963
Máš prachy?

9
00:00:46,046 --> 00:00:47,547
Nejdřív hard drive.

10
00:00:48,257 --> 00:00:51,260
Vážně sis myslela, že ho přinesu sem?

11
00:00:52,511 --> 00:00:54,429
Dobře, že mi nevěříš.

12
00:00:57,266 --> 00:00:59,268
Je vás bohužel málo.

13
00:00:59,893 --> 00:01:01,603
Ne. Vás je málo.

14
00:01:18,579 --> 00:01:19,830
Jdu za ním!

15
00:01:41,685 --> 00:01:42,769
Chytil se.

16
00:01:45,355 --> 00:01:48,150
Ty, chci ten rozhovor slyšet znovu!

17
00:01:48,650 --> 00:01:49,776
Mám jméno...

18
00:01:49,860 --> 00:01:51,361
Hele... ne.

19
00:01:53,447 --> 00:01:54,323
<i>To jsem já.</i>

20
00:01:54,406 --> 00:01:56,825
<i>Nezastavil jsem je. Vědí o nás.</i>

21
00:01:56,908 --> 00:01:59,620
<i>Ten hard drive musí hned z města!</i>

22
00:01:59,995 --> 00:02:01,371
Vyhnali jsme je.

23
00:02:05,917 --> 00:02:08,587
Starý SH1FT3R má novou káru.

24
00:02:08,670 --> 00:02:10,297
Chci ten hard drive.

25
00:02:16,219 --> 00:02:19,806
Přidáš se k nám nebo co? Zazávodíme si.

........