1
00:00:13,555 --> 00:00:14,556
Marcusi?

2
00:00:15,599 --> 00:00:16,642
Moje žena.

3
00:00:18,352 --> 00:00:20,479
- Používá vaši ženu jako past.
- Kdo?

4
00:00:20,562 --> 00:00:21,897
Ten, kdo vás má zabít.

5
00:00:21,980 --> 00:00:23,065
Musím za ní.

6
00:00:23,148 --> 00:00:25,984
To přesně on chce. Věřte mi. Poslouchejte.

7
00:00:26,068 --> 00:00:28,904
Chovejte se za ten roh, pozor na okna.

8
00:00:30,155 --> 00:00:32,241
Dobře? Hned, prosím.

9
00:00:33,283 --> 00:00:34,284
Půjde to?

10
00:00:55,055 --> 00:00:57,516
Jsme tady, už je to dobré.
Hlavně potichu.

11
00:00:58,350 --> 00:00:59,351
Dobře.

12
00:01:54,323 --> 00:01:55,449
Vincente, prosím.

13
00:03:25,706 --> 00:03:26,707
Sam?

14
00:03:28,458 --> 00:03:29,459
Oba jsou mrtví.

15
00:03:34,631 --> 00:03:36,466
A takhle dopadneme i my dva.

16
00:03:38,343 --> 00:03:40,470
Jen dvě mrtvoly někde na podlaze.

17
00:03:42,014 --> 00:03:43,932
Nechci, abys mi umřel v náručí.

18
00:03:44,016 --> 00:03:45,350
Musíme zůstat v pohybu.

19
00:03:45,434 --> 00:03:46,810
Nebudeme dost rychlí.

20
00:03:47,686 --> 00:03:52,065
Ten, co jsi ho sledoval, řekne Treadstonu,
že žiješ, a najdou si nás.

21
00:03:59,406 --> 00:04:00,407
Dougu.

22
00:04:04,036 --> 00:04:06,413
Bude to znít šíleně, ale poslouchej.

23
00:04:08,540 --> 00:04:12,252
Máme stejnou výšku, stejnou váhu.
Skoro stejnou kůži.

24
00:04:12,336 --> 00:04:13,837
Můžu se za něj vydávat.

........