1
00:00:01,251 --> 00:00:03,462
Viděli jste…

2
00:00:03,545 --> 00:00:05,088
Mia unesla Pearl.

3
00:00:05,172 --> 00:00:08,550
Co ten New York?
Hrála sis na Nancy Drewovou?

4
00:00:08,634 --> 00:00:11,178
Proč mě trestáš za hledání pravdy?

5
00:00:11,637 --> 00:00:16,225
Jen myslím na Pearl. Zjistí,
co jsi udělala. U soudního přelíčení?

6
00:00:16,308 --> 00:00:19,728
Stojí boj za cizí dítě za to,
abys přišla o své vlastní?

7
00:00:20,646 --> 00:00:24,650
- Proč jsi se mnou rok a půl, Briane?
- Protože jsem tě miloval.

8
00:00:24,733 --> 00:00:27,569
Ty nevíš, jaké je to pro mě.

9
00:00:27,653 --> 00:00:30,239
Co ode mě čeká moje máma.

10
00:00:31,198 --> 00:00:33,784
- Co?
- Je těžké být tvou mámou.

11
00:00:33,867 --> 00:00:34,993
Tak nebuď.

12
00:00:35,452 --> 00:00:38,956
Nebudeš plavat věčně. Slibuju.

13
00:00:39,998 --> 00:00:43,877
Jo, rozhodně něco skrývá.
Asi jinýho kluka.

14
00:00:44,586 --> 00:00:48,549
Jen jedna je matkou May Ling,
a to je Bebe Chowová.

15
00:00:48,799 --> 00:00:50,843
Nemám další otázky, Ctihodnosti.

16
00:00:50,926 --> 00:00:54,096
- Zbláznil ses? Co to děláš?
- Sedni si.

17
00:00:54,972 --> 00:00:58,267
Pojďme si někam promluvit, jen my dvě.

18
00:01:21,206 --> 00:01:24,084
ČERVENEC 1991

19
00:01:38,849 --> 00:01:43,270
- Tripe, nedávej do toho celý citron.
- Ale tak to říkali v teleshoppingu.

20
00:01:43,353 --> 00:01:46,231
Pitomče. Ať to udělá Moody.

21
00:01:47,399 --> 00:01:49,693
Náš první zákazník.

22
00:01:51,403 --> 00:01:54,448
Počkat, Izzy, tys nepřipravila pokladnu.

23
00:01:54,531 --> 00:01:57,743
Na, doběhni do domu. Rychle!
........