1
00:00:20,845 --> 00:00:24,099
DA VINCIHO MISTROVSKÁ DÍLA

2
00:00:36,486 --> 00:00:37,529
Ani hnout!

3
00:00:37,612 --> 00:00:39,406
Se mnou si starosti nedělejte.

4
00:00:39,489 --> 00:00:40,865
<i>Usni.</i>

5
00:00:43,493 --> 00:00:46,705
Díky. Tak... kde to je?

6
00:00:47,789 --> 00:00:49,582
Jen se tu rozhlédnu.

7
00:00:50,834 --> 00:00:55,422
Pořád nemůžu uvěřit, že jsi znala
Leonarda da Vinciho. Osobně.

8
00:00:56,089 --> 00:00:57,632
Moc jsem ho milovala.

9
00:00:57,716 --> 00:01:01,428
Když jsme se poznali, nebyl legenda.
Spíš hladovějící umělec.

10
00:01:01,511 --> 00:01:03,388
Kterého jsi inspirovala.

11
00:01:03,471 --> 00:01:05,682
Je blbý,
že zásluhy shrábnul on, co?

12
00:01:06,057 --> 00:01:07,350
Taková je historie.

13
00:01:07,434 --> 00:01:10,395
O těch, co ji formovali,
se nikdy nedozvíme.

14
00:01:11,896 --> 00:01:13,690
Tady máš příklad.

15
00:01:18,570 --> 00:01:19,946
Pro tohle jsme přišli.

16
00:01:20,739 --> 00:01:24,284
Mám dva narušitele
v da Vinciho expozici.

17
00:01:38,173 --> 00:01:41,051
Landone! Takové násilí
není nutné.

18
00:01:41,134 --> 00:01:43,219
Od tebe je to ironie.

19
00:01:43,887 --> 00:01:46,973
Už mi řekneš, jak nám to pomůže
porazit Malivora?

20
00:01:48,349 --> 00:01:50,018
Já jsem to vyrobila.

21
00:01:57,567 --> 00:02:02,030
ODKAZ III.
16. díl: Osud je mrcha, co?

22
00:02:03,314 --> 00:02:05,859
Pohledný jako vždycky.

23
00:02:07,402 --> 00:02:08,862
To uznávám.

........