1
00:00:06,000 --> 00:00:09,125
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:34,000 --> 00:00:35,208
Bacha! Jsi v pohodě?

3
00:00:43,750 --> 00:00:45,125
- Proč běžíte?
- Neběžím.

4
00:00:45,208 --> 00:00:47,208
- Proč?
- Nekřič!

5
00:00:48,750 --> 00:00:49,708
Je to blázen.

6
00:00:50,875 --> 00:00:53,083
- Pozor, Kado. Dávej bacha.
- Rozumím.

7
00:00:54,083 --> 00:00:55,125
A ty, pohyb!

8
00:01:01,250 --> 00:01:02,167
Dělej.

9
00:01:04,667 --> 00:01:07,625
Dělejte! Už jde, pospěšte si!

10
00:01:19,500 --> 00:01:22,583
Síla je skrytá. Je tam, ale ona ji nevidí.

11
00:01:27,083 --> 00:01:29,458
Síla je skrytá. Je tam, ale ona ji nevidí.

12
00:01:29,542 --> 00:01:30,583
Luiso!

13
00:01:30,667 --> 00:01:34,625
Síla je skrytá. Je tam, ale ona ji nevidí.

14
00:01:34,708 --> 00:01:37,167
Luiso! Pospěš si!

15
00:01:49,250 --> 00:01:50,083
Pardon.

16
00:01:51,167 --> 00:01:52,458
Klidně zůstaňte.

17
00:02:04,083 --> 00:02:06,375
Večer provedu rituál,
abych ho před ní ochránila.

18
00:02:06,458 --> 00:02:09,125
Promiň, bylo by to účinější,
kdybych byla Následovník.

19
00:02:09,625 --> 00:02:10,458
Co je s tebou?

20
00:02:11,917 --> 00:02:14,167
Sakra. Probereme to u oběda. Jo?

21
00:02:16,875 --> 00:02:19,667
Tady máte
své autobiografické slohové cvičení.

22
00:02:21,458 --> 00:02:22,333
Bylo to dobré.

23
00:02:24,208 --> 00:02:26,042
Ale jeden z vás opět vynikl.

24
00:02:30,042 --> 00:02:31,292
........