1
00:00:06,000 --> 00:00:10,000
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,292 --> 00:00:23,875
Bože. Jak to tentokrát zvládneme?

3
00:00:23,958 --> 00:00:25,458
Víš, co jsi provedla?

4
00:00:25,958 --> 00:00:28,417
Kvůli tobě se Proroctví naplní.

5
00:00:31,000 --> 00:00:34,125
„Smrtelníci budou mít božskou sílu
a bohové slabosti smrtelníků.“

6
00:00:35,333 --> 00:00:36,708
Stanu se Následovníkem.

7
00:00:37,542 --> 00:00:39,250
Provedu Rozdělení.

8
00:00:39,333 --> 00:00:41,167
Lhát Angele je nebezpečné.

9
00:00:41,250 --> 00:00:43,667
- Jiné řešení neexistuje.
- Existuje.

10
00:00:43,750 --> 00:00:47,083
- Žádný Reda, žádný problém.
- Ne! Nikdo neumře, babi.

11
00:00:47,583 --> 00:00:51,500
Pokud za to můžu, měla bych to vyřešit.
Potřebuju tvou pomoc.

12
00:00:52,083 --> 00:00:55,125
Osvoboď Označené od Obého
během Rozdělení.

13
00:00:55,208 --> 00:00:58,542
- Tohle ho oslabí a my budeme mít šanci.
- A co ty?

14
00:00:58,625 --> 00:01:01,000
Půjdu za Angelou a udělám poslední test.

15
00:01:01,083 --> 00:01:03,417
Musíš být opatrná.

16
00:01:03,500 --> 00:01:06,417
Jestli bude mít pochybnosti,
test nezaktivuje.

17
00:01:37,792 --> 00:01:39,708
Bastiene, rozvaž mě, prosím.

18
00:01:40,417 --> 00:01:41,417
Rozvaž mě.

19
00:01:42,917 --> 00:01:43,750
Rozvaž mě.

20
00:01:44,750 --> 00:01:46,375
Mám zprávu od Obého.

21
00:01:47,625 --> 00:01:50,708
Jo. Včera v noci nám řekl svoje jméno.

22
00:01:52,792 --> 00:01:53,708
A dneska v noci

23
00:01:54,875 --> 00:01:57,125
mu dáme sílu, aby ovládl tvoje tělo.

24
........