1
00:00:00,023 --> 00:00:01,700
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,706 --> 00:00:04,703
Gratuluji, paní Vaughnová,
zdědila jste SafeSpace.

3
00:00:04,711 --> 00:00:07,949
Jistě, rada má neodvolatelné
právo kliniku nepodpořit.

4
00:00:07,974 --> 00:00:11,707
Ale takové rozhodnutí může
negativně ohrozit značku SafeSpace.

5
00:00:11,713 --> 00:00:14,114
Jste pozoruhodná žena, paní Vaughnová.

6
00:00:14,216 --> 00:00:16,316
Díky kouzlu odhalení víme,

7
00:00:16,322 --> 00:00:19,688
že prehistorické symboly
na desce souvisí s vaší alergií.

8
00:00:19,694 --> 00:00:22,441
A shodují se se symbolem
zanechaným Chupa-Almou.

9
00:00:22,447 --> 00:00:25,384
Odkud ty vyhynulé
příšery vůbec přišly?

10
00:00:25,390 --> 00:00:28,631
Kam strčíš bandu zloduchů,
aby nedělali paseku?

11
00:00:28,637 --> 00:00:31,156
Magický Alcatraz. Hrobka chaosu.

12
00:00:31,162 --> 00:00:33,485
Kdo tu věc vytvořil a proč?

13
00:00:33,838 --> 00:00:37,288
Snažila ses zabít
sama sebe ve spánku.

14
00:00:37,587 --> 00:00:41,422
To, když moje démonická
stránka převzala kontrolu.

15
00:00:42,242 --> 00:00:43,540
Vzbuď se!

16
00:00:43,546 --> 00:00:46,714
- Viděly jste to monstrum?
- Abby, to monstrum jsi ty.

17
00:00:59,013 --> 00:01:02,533
- Macy Vaughnová?
- Ano, to jsem já.

18
00:01:02,558 --> 00:01:06,214
Já jsem Eriel.
Asistentka pro firemní komunikaci.

19
00:01:06,360 --> 00:01:09,180
Díky, že jste součástí
dárcovské kampaně Shea Group.

20
00:01:09,240 --> 00:01:12,760
Žertujete? Je to čest. Byla jsem
překvapená, že mě pozvali.

21
00:01:12,815 --> 00:01:16,317
Patrně jste je ohromila svou
žádostí ohledně právní kliniky.

22
........