1
00:00:25,447 --> 00:00:30,447
Titulky 2.7.2021
Andrea1717

2
00:00:30,647 --> 00:00:34,210
Si tu autom, že?
Mám ti zavolať šoféra?

3
00:00:34,217 --> 00:00:36,010
Nie.

4
00:00:36,386 --> 00:00:38,680
Pôjdem domov sám.

5
00:00:39,723 --> 00:00:42,420
Nemôžeš ísť peši do Seocho-dong.

6
00:00:42,959 --> 00:00:47,030
Pamätáš si kde bývam?

7
00:00:49,099 --> 00:00:50,360
Si opitý,

8
00:00:50,367 --> 00:00:54,500
mal by si ísť dnu
prebrať sa a...

9
00:01:03,647 --> 00:01:05,710
To je objatie zadarmo.

10
00:01:06,249 --> 00:01:08,280
Pre teba je zadarmo.

11
00:01:31,775 --> 00:01:34,270
Dovezte ho domov bezpečne prosím.

12
00:01:36,046 --> 00:01:39,110
Pusti ma. Musíš ísť domov.

13
00:01:55,065 --> 00:01:58,360
Je opitý.

14
00:02:04,508 --> 00:02:07,140
Budem k vám úprimná.

15
00:02:07,277 --> 00:02:11,010
Opil sa a potom ma objal.

16
00:02:11,014 --> 00:02:14,480
Ale o nič nejde.
Je to ako objatie zdarma.

17
00:02:14,484 --> 00:02:18,620
Slečna Dam, milujem vašu úprimnosť,

18
00:02:18,622 --> 00:02:20,990
ale niečo také
si musíte nechať pre seba.

19
00:02:21,491 --> 00:02:23,260
Len ma to rozhnevá.

20
00:02:23,260 --> 00:02:25,390
Dobre.

21
00:02:25,795 --> 00:02:28,760
Poďme. Odprevadím vás domov.

22
00:02:34,538 --> 00:02:37,140
Prišli ste na večierok,

23
00:02:37,140 --> 00:02:40,270
ale nemohli ste sa
kvôli mne ani rozlúčiť.

24
00:02:40,477 --> 00:02:44,040
........