1
00:00:11,360 --> 00:00:16,360
Titulky 3.7.2021
Andrea1717

2
00:00:16,560 --> 00:00:18,500
Ukážem aj tebe

3
00:00:18,500 --> 00:00:21,070
aká môže byť jej budúcnosť.

4
00:00:31,870 --> 00:00:36,470
Všetko sa začalo kvôli môjmu sebectvu,
ako som sa snažil prežiť.

5
00:00:39,400 --> 00:00:42,340
Môj život nebol tvorený
ničím iným len trpezlivosťou,

6
00:00:42,349 --> 00:00:46,190
tak som myslel, že to bude jednoduché.

7
00:00:50,789 --> 00:00:52,660
Prečo som

8
00:00:53,039 --> 00:00:56,530
klamal sám seba mysliac si,
že to vydržím?

9
00:01:00,910 --> 00:01:02,600
Dam.

10
00:01:04,039 --> 00:01:05,950
Preber sa.

11
00:01:09,450 --> 00:01:11,090
Prestaň

12
00:01:13,810 --> 00:01:15,490
sa na to dívať.

13
00:01:30,000 --> 00:01:31,680
Pane.

14
00:01:32,550 --> 00:01:35,160
Mala som sen a...

15
00:01:35,229 --> 00:01:37,580
Zabudnite na to.
Ten muž...

16
00:01:38,490 --> 00:01:40,570
Práve tu bol.

17
00:01:43,240 --> 00:01:45,150
Ste v poriadku, slečna Dam?

18
00:02:06,910 --> 00:02:09,300
Už som v poriadku, pane.

19
00:02:15,100 --> 00:02:17,930
Pokiaľ ide o toho muža,

20
00:02:17,960 --> 00:02:20,290
myslím, že som na neho
narazila aj v kníhkupectve.

21
00:02:20,290 --> 00:02:22,460
Kto je to?

22
00:02:23,370 --> 00:02:25,940
Bytosť, ktorá ma sem poslala.

23
00:02:26,100 --> 00:02:28,000
Ľudia ho zvyčajne nazývajú

24
00:02:28,340 --> 00:02:30,500
........