1
00:00:37,788 --> 00:00:41,083
WARDELLOVA
LEKÁREŇ

2
00:00:48,757 --> 00:00:52,010
<i>Hej, čašníčka
Nalej mi ďalšiu šálku kávy</i>

3
00:00:52,094 --> 00:00:56,223
<i>Šupni mi ju sem, motivuj ma, vyhoď ma
Nech po ceste letím</i>

4
00:00:57,140 --> 00:01:00,269
<i>Hľadajúc ráno</i>

5
00:01:00,769 --> 00:01:02,980
POŠTA

6
00:01:10,070 --> 00:01:11,321
GEORGETTE KAZAMOVÁ
BADIAA KAZAMOVÁ

7
00:01:27,296 --> 00:01:29,798
Dobre. Len ma vypočuj, prosím.

8
00:01:30,591 --> 00:01:34,469
Vo videu budeme mať na sebe trikoty
s textom „Telo od zajačika“,

9
00:01:34,553 --> 00:01:37,014
a na konci vytiahneme kartičku s textom:

10
00:01:37,097 --> 00:01:40,934
„Viac zistíte v obchodnom dome
Playa Del Vista a na našej hodine.“

11
00:01:42,436 --> 00:01:44,188
- Čo myslíš?
- Vieš, čo.

12
00:01:44,271 --> 00:01:45,772
Viem, čo si povedala.

13
00:01:45,856 --> 00:01:50,444
Myslím si, že nespravím z mojich hodín
poondiate domáce video.

14
00:01:52,029 --> 00:01:55,657
A čo všetky ženy, ktorým sa to bude páčiť?
Ktoré to potrebujú?

15
00:01:56,241 --> 00:02:00,871
Potrebujú to, no nemajú sa k tomu
ako dostať, kvôli rodine a sebadôvere.

16
00:02:00,954 --> 00:02:02,664
Ak by mohli zapnúť video

17
00:02:02,748 --> 00:02:04,917
a na chvíľu sa sústrediť iba na seba,

18
00:02:05,000 --> 00:02:06,877
svoje zdravie a pocit sily,

19
00:02:07,920 --> 00:02:09,838
mohol by z toho byť dobrý obchod.

20
00:02:09,922 --> 00:02:10,756
To si myslím ja.

21
00:02:11,757 --> 00:02:16,720
Hej, Bunny, nechaj ľudí zaplatiť len raz,
nech doma cvičia tvoje hodiny navždy,

22
00:02:16,803 --> 00:02:18,972
a už ťa naživo nebudú potrebovať.

23
........