1
00:00:06,006 --> 00:00:09,884
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:34,260 --> 00:01:35,512
Nazdárek.

3
00:01:38,807 --> 00:01:40,266
Bojovník s naběračkou!

4
00:01:41,017 --> 00:01:42,811
- Tati!
- Tati!

5
00:01:42,894 --> 00:01:45,021
Ahoj.

6
00:01:45,104 --> 00:01:46,397
Pojďme!

7
00:01:56,741 --> 00:01:57,659
Takže…

8
00:01:59,410 --> 00:02:02,330
Co máš zítra k obědu?

9
00:02:03,414 --> 00:02:04,332
Cože?

10
00:02:04,415 --> 00:02:06,543
Měla by ses dobře najíst.

11
00:02:07,752 --> 00:02:08,962
Zítra…

12
00:02:09,963 --> 00:02:12,966
tě čeká spousta cvičení na sebeobranu.

13
00:02:17,262 --> 00:02:19,013
Nedívej se na mě tak.

14
00:02:20,098 --> 00:02:21,599
Chci tě to naučit pořádně,

15
00:02:21,683 --> 00:02:25,562
abys mě už nechytala za ruku.

16
00:02:27,564 --> 00:02:28,398
Nebo nechceš?

17
00:02:33,027 --> 00:02:34,571
Běž dovnitř.

18
00:02:35,822 --> 00:02:36,823
Dobře.

19
00:02:51,296 --> 00:02:53,756
6. DÍL
UTEČ

20
00:02:59,387 --> 00:03:02,015
Jsem No Hwi-o, tvůj dnešní instruktor.

21
00:03:02,098 --> 00:03:03,391
Praktikantko I Min-kjung.

22
00:03:04,559 --> 00:03:05,768
Sundej si ty brýle.

23
00:03:05,852 --> 00:03:08,021
- Cože?
- Jak „cože“?

24
00:03:08,104 --> 00:03:09,439
Řekla jsi „cože“?

25
........