1
00:00:06,506 --> 00:00:09,843
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,015 --> 00:00:17,183
<i>Je tu úchylák!</i>

3
00:00:17,767 --> 00:00:19,894
Chyťte toho úchyláka!

4
00:00:19,978 --> 00:00:23,314
Haló! Je tady!

5
00:00:23,398 --> 00:00:25,608
- Nekřičte!
- Je tu úchylák!

6
00:00:26,317 --> 00:00:28,403
Chyťte toho úchyláka!

7
00:00:29,529 --> 00:00:31,698
- Úchylák! Je tu úchylák!
- Kde?

8
00:00:33,283 --> 00:00:35,118
Bože můj! Stůjte!

9
00:00:35,201 --> 00:00:37,746
Nepřibližujte se! A neutíkejte!

10
00:00:37,829 --> 00:00:38,872
Zůstaňte stát.

11
00:00:38,955 --> 00:00:39,789
Stůjte.

12
00:00:40,290 --> 00:00:41,541
Proboha.

13
00:00:42,417 --> 00:00:43,460
Co se to děje?

14
00:00:44,335 --> 00:00:46,421
Vy z bytu 507, co to máte na sobě?

15
00:00:46,504 --> 00:00:48,715
Říkal jste, že máte nějaké jednání.

16
00:00:48,798 --> 00:00:50,467
To máte na sobě kvůli němu?

17
00:00:50,550 --> 00:00:51,843
Je to nedorozumění.

18
00:00:52,510 --> 00:00:54,387
- Jen jsem…
- Netušila jsem,

19
00:00:54,471 --> 00:00:56,097
že jste takový.

20
00:00:56,181 --> 00:00:57,640
Všechny jste nás dostal.

21
00:00:57,724 --> 00:01:00,894
Tajně děláte odporné věci.

22
00:01:00,977 --> 00:01:03,271
Tak vy jste takový hnusák. Kruci!

23
00:01:03,354 --> 00:01:05,065
Tak to není.

24
00:01:05,148 --> 00:01:07,692
Vyšetřuju jeden případ…

25
........