1
00:00:06,006 --> 00:00:09,968
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:21,396 --> 00:00:22,397
Hodný pejsek.

3
00:00:26,693 --> 00:00:27,736
Klid.

4
00:00:35,744 --> 00:00:38,246
Měla byste říct pravdu.

5
00:00:38,329 --> 00:00:40,749
Dnes ve čtyři hodiny odpoledne

6
00:00:40,832 --> 00:00:42,667
jste mě tímto deštníkem zbila.

7
00:00:42,751 --> 00:00:45,462
Tady, tady a tady.

8
00:00:45,545 --> 00:00:48,506
A to přestože jste věděla,
že mi můžete ublížit.

9
00:00:48,590 --> 00:00:50,550
Ano, to je pravda.

10
00:00:51,259 --> 00:00:53,011
Článek 261 trestního zákoníku:

11
00:00:53,094 --> 00:00:56,598
„Způsobíte-li zranění nebezpečnou zbraní,

12
00:00:56,681 --> 00:00:59,809
hrozí pět let vězení
nebo pokuta deset milionů wonů“.

13
00:00:59,893 --> 00:01:02,145
Právě jste se přiznala k útoku.

14
00:01:02,228 --> 00:01:05,065
- Pane, zapisujete to?
- Jistě.

15
00:01:06,900 --> 00:01:07,942
Studujete práva?

16
00:01:08,443 --> 00:01:10,403
V ten samý den v devět večer

17
00:01:10,487 --> 00:01:13,323
jste na parkovišti
vylezla na kapotu mého auta.

18
00:01:13,406 --> 00:01:16,659
Kopala jste do něj,
mlátila a seděla na něm. Je to tak?

19
00:01:16,743 --> 00:01:19,245
Je to na kameře, tak nezapírejte.

20
00:01:20,663 --> 00:01:22,874
Článek 366 trestního zákoníku:

21
00:01:22,957 --> 00:01:25,794
„Za zničení majetku jiné osoby
hrozí tři roky vězení

22
00:01:25,877 --> 00:01:28,588
nebo pokuta sedm milionů wonů.“
Zaplatíte pokutu.

23
00:01:28,671 --> 00:01:32,133
Bože, ta ženská
snad chce skončit za mřížemi.

........