1
00:00:16,413 --> 00:00:21,413
JustUnknownAndrew
(ondrasek32 na titulky.com)

2
00:02:00,829 --> 00:02:02,372
Nebudu ti kouřit ptáka.

3
00:02:05,959 --> 00:02:07,794
O to taky nejde.

4
00:02:09,588 --> 00:02:10,881
A drogy taky nechci.

5
00:02:13,634 --> 00:02:14,927
Jen se ti snažím pomoct.

6
00:02:18,138 --> 00:02:19,515
Co peníze?

7
00:02:20,599 --> 00:02:22,476
Máš nějaký peníze?

8
00:02:24,394 --> 00:02:26,897
Ne, nemám.

9
00:02:49,336 --> 00:02:51,338
Myslel jsem, že jsi říkal,
že to je jen přístřešek.

10
00:02:52,506 --> 00:02:54,049
Taky že je.

11
00:02:56,593 --> 00:02:58,428
Vypadá to jako dům.

12
00:03:01,557 --> 00:03:03,141
Dřív byl.

13
00:03:40,637 --> 00:03:41,638
Notak.

14
00:03:59,781 --> 00:04:01,033
Vem ten kýbl.

15
00:04:28,894 --> 00:04:30,395
Tomáši.

16
00:04:36,193 --> 00:04:37,027
Tomáši.

17
00:06:28,096 --> 00:06:30,307
<i>Čtyři hodiny bez reklam.</i>

18
00:06:30,390 --> 00:06:33,936
<i>Další hit nám přináší první
dáma soulu z Miami.</i>

19
00:06:34,019 --> 00:06:35,938
<i>Vydavatelství Deep City Records v Miami,</i>

20
00:06:36,021 --> 00:06:37,731
<i>vydalo skladbu Heleny Smithové</i>

21
00:06:37,814 --> 00:06:39,775
<i>"Jsem kontrolována láskou",
téměř...</i>

22
00:06:39,858 --> 00:06:41,235
Ne, je to pořád studené.

23
00:06:41,318 --> 00:06:44,112
<i>A rozhodně obstála ve zkoušce časem.</i>

24
00:06:44,196 --> 00:06:45,906
<i>Mé jméno je AJ Steel...</i>

........