1
00:00:04,375 --> 00:00:10,083
Svůj život, každou chvíli,
věnujete naší vlasti.

2
00:00:10,500 --> 00:00:15,417
Aby stále vzkvétala,
aby její sláva rostla.

3
00:00:15,667 --> 00:00:20,667
Pevný jako skála,
ve dne v noci pracujete.

4
00:00:21,333 --> 00:00:26,542
Pracovištěm je vám celá země,
kde rostou stavby současnosti.

5
00:00:26,958 --> 00:00:33,000
Do světa nesete poselství míru.
Jste symbol ideálů naší vlasti.

6
00:00:33,583 --> 00:00:38,917
Když dnes mluvíme o Rumunsku,
s hrdostí vyslovujeme: Ceausescu!

7
00:00:41,667 --> 00:00:43,125
<i>Máme obraz.</i>

8
00:01:16,167 --> 00:01:17,708
Nemáme text.

9
00:01:18,500 --> 00:01:21,958
-Nemáme text na monitoru.
-Haló, nemají tam text!

10
00:01:24,583 --> 00:01:26,667
Žádný text na monitoru!

11
00:01:58,792 --> 00:02:02,750
KAPITÁLKY

12
00:02:02,833 --> 00:02:10,042
-příběhy-

13
00:02:11,333 --> 00:02:16,542
podle textu dokumentárního
představení Gianiny Carbunariuové

14
00:02:17,000 --> 00:02:18,917
založeného na spisech

15
00:02:19,000 --> 00:02:23,500
Securitate (Bezpečnostní policie)
"Panel" a "Žák"

16
00:02:27,500 --> 00:02:34,792
"... vibrace, kterou cítím, když
tyto drobné životy změněny v popel"

17
00:02:35,208 --> 00:02:39,417
"náhodou potkám v těch
pár větách, které je zničily."

18
00:02:39,500 --> 00:02:42,500
Michel Foucault

19
00:02:44,208 --> 00:02:49,542
"Nedá se zažít, dá se popsat.
Asi tak z jedné tisíciny."

20
00:02:49,625 --> 00:02:51,083
Ion Stratan

21
00:03:39,292 --> 00:03:45,875
Velký potlesk vítá novou
skupinu: Obranný oddíl pionýrů.

22
00:03:46,917 --> 00:03:51,083
Tito zástupci tří milionů
........