1
00:01:18,996 --> 00:01:22,541
Podporučík Boimler, osobní deník.
Hvězdné datum 57601.3.

2
00:01:23,083 --> 00:01:26,128
{\an8}Cerritos je na oběžné dráze
nestabilního měsíce Mixtus III,

3
00:01:26,212 --> 00:01:28,339
{\an8}který má podle plánu pomoct odpálit.

4
00:01:28,506 --> 00:01:31,926
{\an8}Máme asistovat lodi Vancouver
z třídy Parliament,

5
00:01:32,009 --> 00:01:34,762
{\an8}která řeší rozsáhlé a
technicky náročné projekty.

6
00:01:36,222 --> 00:01:38,349
{\an8}Vítejte, kapitánko, a dobře se dívejte.

7
00:01:38,516 --> 00:01:41,352
{\an8}Možná budete jednou velet lodi,
jako je Vancouver.

8
00:01:41,936 --> 00:01:45,356
{\an8}Díky, kapitánko.
Je to pro mě nesmírná čest.

9
00:01:45,523 --> 00:01:49,735
{\an8}To nestojí za řeč.
Odpal ale budeme muset nejspíš zrušit.

10
00:01:49,902 --> 00:01:51,612
{\an8}- Cože? Jak to?
- Kvůli velké populaci?

11
00:01:51,779 --> 00:01:53,989
{\an8}Ne, spíš z diplomatického hlediska.

12
00:01:54,156 --> 00:01:57,284
{\an8}Diplomatické hledisko?
Copak se ten měsíc nezřítí na planetu

13
00:01:57,368 --> 00:02:00,037
{\an8}- a způsobí atmosférický výbuch?
- A všechny nepozabíjí?

14
00:02:00,204 --> 00:02:03,374
{\an8}To jsem jim řekla už asi milionkrát,
ale je jim to jedno.

15
00:02:04,834 --> 00:02:07,711
{\an8}Ze všech měsíců
se nejvíc modlíme právě k tomuto!

16
00:02:07,878 --> 00:02:09,588
{\an8}U nás ovlivňuje příliv a sklizeň!

17
00:02:09,755 --> 00:02:12,424
{\an8}Moje rodina tam žije už po generace.

18
00:02:12,591 --> 00:02:15,010
{\an8}Celé zřícení je jen výmysl vlády,
jak nás ovládnout.

19
00:02:16,887 --> 00:02:18,180
{\an8}Bože.

20
00:02:18,556 --> 00:02:21,308
{\an8}Rozpad oběžné dráhy měsíce
může vést ke katastrofě.

21
00:02:21,392 --> 00:02:22,810
{\an8}Bla, bla, bla. O to nejde.

22
00:02:22,977 --> 00:02:25,980
........