1
00:00:10,636 --> 00:00:13,889
Kdo by řekl, že oprava rozvodů
vyžaduje tolik sprintu?

2
00:00:13,973 --> 00:00:15,641
Nemluv. Spi.

3
00:00:17,977 --> 00:00:19,437
Co to...

4
00:00:19,520 --> 00:00:21,731
- Ne. Slez.
- Aktualizovala jsem Psa!

5
00:00:21,814 --> 00:00:23,023
Co to vůbec znamená?

6
00:00:23,107 --> 00:00:25,484
Máme si na straně dělat své projekty,

7
00:00:25,568 --> 00:00:28,404
tak jsem si z inertního uhlíku
vyrobila kamaráda.

8
00:00:28,487 --> 00:00:30,197
- Mlč!
- Má vypadat jako pes.

9
00:00:30,281 --> 00:00:31,532
Víte, ze Země?

10
00:00:31,615 --> 00:00:33,868
- Tendi, odveď ji odsud.
- Samozřejmě.

11
00:00:33,951 --> 00:00:35,244
Pojď sem.

12
00:00:35,327 --> 00:00:38,372
Ha! Je o 5 % rychlejší a o 6 % chytřejší.

13
00:00:38,456 --> 00:00:41,250
Ručně jsem upravila
všech 6 miliard sekvencí.

14
00:00:41,333 --> 00:00:42,877
Kdy na to vůbec máš čas?

15
00:00:42,960 --> 00:00:44,628
Občas řeknu, že jdu na WC,

16
00:00:44,712 --> 00:00:46,130
ale upravuju její DNA.

17
00:00:46,213 --> 00:00:49,216
Její proteinové vazby přijaly odřezky Cas9

18
00:00:49,300 --> 00:00:50,926
bez degradace buněk.

19
00:00:51,010 --> 00:00:53,220
Kdo má tvárné proteinové vazby? Ty!

20
00:00:53,304 --> 00:00:54,847
- Ty je máš.
- Nechápu to.

21
00:00:54,930 --> 00:00:56,891
Mohla jsi vyrobit jakýkoli život.

22
00:00:56,974 --> 00:00:58,976
A vyrobila jsi normálního psa.

23
00:00:59,059 --> 00:01:01,228
Přesně o to mi šlo!

24
........