1
00:00:09,500 --> 00:00:12,000
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,375 --> 00:00:22,000
LISTINA PRÁV

3
00:00:25,417 --> 00:00:30,958
DĚJINY SPOJENÝCH STÁTŮ

4
00:00:31,042 --> 00:00:34,208
<i>Před rokem 1789</i>

5
00:00:34,292 --> 00:00:37,500
<i>jsme museli sepsat ústavní právo.</i>

6
00:00:38,167 --> 00:00:40,917
<i>Já ale odmítl podepsat,</i>

7
00:00:41,583 --> 00:00:45,833
<i>dokud jsme neopravili svou chybu.</i>

8
00:00:45,917 --> 00:00:47,458
<i>A byla velká.</i>

9
00:00:48,042 --> 00:00:51,875
<i>Měli jsme krále posedlého mocí.</i>

10
00:00:51,958 --> 00:00:54,750
<i>Vedli jsme válku za svobodu.</i>

11
00:00:54,833 --> 00:00:58,583
<i>Já řekl: „Chcete podpis?</i>
<i>Pak jsou třeba úpravy.</i>

12
00:00:58,667 --> 00:01:01,833
<i>Ať to proti nám nemůžou použít.</i>

13
00:01:01,917 --> 00:01:07,083
<i>Musíme téhle vládě určit hranice.</i>

14
00:01:08,375 --> 00:01:15,250
<i>A ujistit se,</i>
<i>že nám bude sloužit nejvíce.“</i>

15
00:01:15,333 --> 00:01:16,167
<i>Tu máte práva.</i>

16
00:01:16,250 --> 00:01:17,083
LISTINA PRÁV

17
00:01:17,167 --> 00:01:18,333
<i>Já je sepsal.</i>

18
00:01:18,417 --> 00:01:22,542
<i>Teď už se nebudete klanět koruně.</i>

19
00:01:22,625 --> 00:01:25,500
<i>Tohle jsou vaše každodenní svobody.</i>

20
00:01:26,167 --> 00:01:28,500
<i>A díky Listině práv</i>

21
00:01:28,583 --> 00:01:30,125
<i>vám je nikdo nevezme.</i>

22
00:01:30,208 --> 00:01:34,625
<i>Deset, devět, osm, sedm,</i>
<i>šest, pět, čtyři, tři, dva,</i>

23
00:01:34,708 --> 00:01:36,958
<i>číslo jedna!</i>

24
00:01:37,042 --> 00:01:38,375
<i>Vyvolali jsme povyk</i>

25
........