1
00:00:09,500 --> 00:00:11,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,375 --> 00:00:22,083
TŘI SLOŽKY MOCI

3
00:00:30,833 --> 00:00:32,042
LEGISLATIVNÍ MOC

4
00:00:32,125 --> 00:00:34,458
<i>Kontrola první a druhá a druhá a třetí.</i>

5
00:00:34,542 --> 00:00:38,000
<i>Já zkontroluju vás,</i>
<i>když vy zkontrolujete mě.</i>

6
00:00:38,083 --> 00:00:40,958
<i>Kontrola první a druhá a druhá a třetí.</i>

7
00:00:41,042 --> 00:00:43,625
<i>Kontroly a rovnováha.</i>

8
00:00:43,708 --> 00:00:45,167
<i>- Dvě komory.</i>
<i>- Senát!</i>

9
00:00:45,250 --> 00:00:46,917
<i>A Sněmovna reprezentantů!</i>

10
00:00:47,000 --> 00:00:48,458
<i>- Je nás 100.</i>
<i>- Nás 435.</i>

11
00:00:48,542 --> 00:00:50,667
<i>A zastupujeme právě vás!</i>

12
00:00:50,750 --> 00:00:52,875
<i>Každý stát si volí dva z nás.</i>

13
00:00:52,958 --> 00:00:55,375
<i>Je nás horda v závislosti na populaci.</i>

14
00:00:55,458 --> 00:00:57,250
<i>- Na šest let.</i>
<i>- Na dva roky.</i>

15
00:00:57,333 --> 00:00:58,458
<i>A spousta komisí.</i>

16
00:00:58,542 --> 00:01:00,208
<i>- Jde nám…</i>
<i>- O vaše starosti.</i>

17
00:01:00,292 --> 00:01:01,583
<i>Ve všech městech.</i>

18
00:01:01,667 --> 00:01:03,250
<i>Řešíme národní záležitosti.</i>

19
00:01:03,333 --> 00:01:04,500
<i>Vytváříme zákony.</i>

20
00:01:04,583 --> 00:01:06,000
<i>- Čteme dopisy.</i>
<i>- Řešíme.</i>

21
00:01:06,083 --> 00:01:08,875
<i>- Když selžeme.</i>
<i>- Nevolte nás. Děláme pro vás!</i>

22
00:01:08,958 --> 00:01:10,375
<i>My vytváříme zákony!</i>

23
00:01:10,458 --> 00:01:12,208
<i>- Vybíráme daně!</i>
<i>- Počkat…</i>

........