1
00:00:09,500 --> 00:00:11,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,375 --> 00:00:22,042
PRVNÍ DODATEK

3
00:00:41,333 --> 00:00:44,708
<i>Nemáš lepší nástroj než svůj vlastní hlas.</i>

4
00:00:44,792 --> 00:00:47,458
<i>Ten ti nikdy nemůžou vzít.</i>

5
00:00:47,542 --> 00:00:51,167
<i>Můžeš ho využít</i>
<i>ve jménu spravedlnosti a svobodné volby.</i>

6
00:00:51,250 --> 00:00:53,667
<i>Nikdo ti nebude diktovat, co smíš říct.</i>

7
00:00:55,500 --> 00:00:59,542
<i>Řekni, co si myslíš. Nejsi zase tak mladý.</i>

8
00:00:59,625 --> 00:01:02,292
<i>Budoucnost je ve tvých rukách.</i>

9
00:01:02,375 --> 00:01:08,667
<i>Žádné náboženství, člověk, ani vůdce</i>
<i>ti nemůžou vzít tvůj názor.</i>

10
00:01:08,750 --> 00:01:12,417
<i>Přes všechny divy, přírodní i umělé,</i>

11
00:01:12,500 --> 00:01:14,958
<i>přes mrakodrapy i pohoří,</i>

12
00:01:15,625 --> 00:01:18,917
<i>nikdo tě nesmí umlčet.</i>

13
00:01:19,000 --> 00:01:21,667
<i>Ať žije svoboda projevu.</i>

14
00:01:28,625 --> 00:01:32,792
<i>V temnotě září světlo,</i>
<i>není třeba nic skrývat.</i>

15
00:01:32,875 --> 00:01:34,250
ZVEŘEJNIT

16
00:01:35,125 --> 00:01:37,958
<i>Protože moc patří do rukou lidu,</i>

17
00:01:38,042 --> 00:01:40,625
<i>když je v jejich slovech pravda.</i>

18
00:01:40,708 --> 00:01:41,833
NEBEZPEČÍ!

19
00:01:41,917 --> 00:01:44,667
<i>Chci kritiky, spisovatele a reportéry,</i>

20
00:01:44,750 --> 00:01:47,708
<i>aby vám otevřeli oči.</i>

21
00:01:47,792 --> 00:01:51,000
<i>Ve vědomostech je síla a svoboda tisku</i>

22
00:01:51,083 --> 00:01:53,667
<i>je nestrannou mocí.</i>

23
00:01:55,500 --> 00:01:59,125
<i>Řekni, co si myslíš. Nejsi zase tak mladý.</i>

24
00:01:59,750 --> 00:02:02,167
<i>Budoucnost je ve tvých rukách.</i>

25
........