1
00:00:09,500 --> 00:00:11,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,375 --> 00:00:22,083
FEDERÁLNÍ VERSUS STÁTNÍ MOC

3
00:00:23,000 --> 00:00:26,000
FEDERÁLNÍ

4
00:00:26,083 --> 00:00:26,917
VERSUS

5
00:00:27,000 --> 00:00:28,458
STÁTNÍ

6
00:00:40,125 --> 00:00:43,125
<i>Tak dobře, vy dva. Probereme to v klidu.</i>

7
00:00:43,208 --> 00:00:44,542
<i>Státní, můžeš začít.</i>

8
00:00:44,625 --> 00:00:46,542
<i>- Tak jo.</i>
<i>- Tak co?</i>

9
00:00:46,625 --> 00:00:48,625
<i>Jsem státní moc, jasný?</i>

10
00:00:48,708 --> 00:00:52,833
<i>Snažím se řešit rozpočet,</i>
<i>aniž bys mě nějak zatěžoval.</i>

11
00:00:52,917 --> 00:00:56,208
<i>Tak jo, já chci jenom říct,</i>

12
00:00:56,292 --> 00:01:00,500
<i>že jsem velká federální vláda</i>
<i>celýho tohohle národa.</i>

13
00:01:00,583 --> 00:01:03,625
<i>Tak jo, státní moci, jen ať si rozumíme.</i>

14
00:01:03,708 --> 00:01:05,708
<i>Jsi vážně skvělá,</i>

15
00:01:05,792 --> 00:01:07,583
<i>to je bez diskuze.</i>

16
00:01:07,667 --> 00:01:11,292
<i>Ale jde tady o rovnováhu sil</i>
<i>mezi náma dvěma.</i>

17
00:01:11,375 --> 00:01:16,042
<i>Díky tomu tahle země funguje,</i>
<i>takže občas je potřeba vytvořit…</i>

18
00:01:16,125 --> 00:01:17,542
<i>Spojení.</i>

19
00:01:17,625 --> 00:01:19,958
<i>- Federální moc podpoří stát.</i>
<i>- Spojení.</i>

20
00:01:20,042 --> 00:01:21,875
STÁT TVOŘÍ PRAVIDLA MANŽELSTVÍ

21
00:01:21,958 --> 00:01:22,792
STÁTNÍ PŘEDPISY

22
00:01:22,875 --> 00:01:24,500
<i>- Jsme jeden tým.</i>
<i>- Spojení.</i>

23
00:01:24,583 --> 00:01:26,083
STÁTY SI ŘÍDÍ SVŮJ OBCHOD

24
........