1
00:00:15,557 --> 00:00:18,101
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:04,106 --> 00:01:05,357
<i>Našla jsem…</i>

3
00:01:05,941 --> 00:01:07,317
<i>Han Či-jonga mrtvého.</i>

4
00:01:10,320 --> 00:01:13,699
<i>A nahoře na schodišti byl někdo další.</i>

5
00:01:17,119 --> 00:01:18,453
15 DNÍ PŘED VRAŽDOU

6
00:01:18,537 --> 00:01:20,038
- Co rozhodnutí?
- Jak to šlo?

7
00:01:20,122 --> 00:01:21,748
- Výsledek?
- Vyjádřete se!

8
00:01:21,832 --> 00:01:24,167
- Z cesty!
- Jak to šlo?

9
00:01:24,251 --> 00:01:25,711
Řekněte nám to!

10
00:01:25,794 --> 00:01:27,504
- Jaké bylo rozhodnutí?
- Ustupte!

11
00:01:27,588 --> 00:01:29,756
Řekněte něco, prosím!

12
00:01:29,840 --> 00:01:31,675
- Z cesty.
- Prosím!

13
00:01:32,676 --> 00:01:34,720
Galerie Hawon, prosím.

14
00:01:34,803 --> 00:01:37,389
- Mám studium Bible.
- Ano, madam.

15
00:01:41,184 --> 00:01:42,311
<i>Ukončeme…</i>

16
00:01:43,437 --> 00:01:44,521
naše manželství.

17
00:01:45,731 --> 00:01:49,109
Opouštím Hjowon
a Ha-džuna si beru s sebou.

18
00:02:14,343 --> 00:02:17,179
11. DÍL
ZAKLETÝ TÝDEN

19
00:02:37,991 --> 00:02:39,576
<i>Opouštím Hjowon.</i>

20
00:02:40,327 --> 00:02:42,079
Vezmu Ha-džuna s sebou…

21
00:02:42,704 --> 00:02:44,623
a zkusíme přelézt přes tu vysokou zeď,

22
00:02:46,541 --> 00:02:47,793
která to tu obklopuje.

23
00:02:47,876 --> 00:02:49,252
Řeknu ti…

........