1
00:00:15,599 --> 00:00:18,101
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:59,226 --> 00:01:00,310
Je moje dítě…

3
00:01:01,311 --> 00:01:02,604
v pořádku?

4
00:01:03,230 --> 00:01:04,231
Je mrtvé.

5
00:01:05,732 --> 00:01:06,942
Zabil jsi…

6
00:01:07,943 --> 00:01:09,027
moje dítě.

7
00:01:10,112 --> 00:01:11,530
Ty…

8
00:01:17,828 --> 00:01:20,414
Tys zabila moje dítě?

9
00:01:21,206 --> 00:01:22,374
Cože?

10
00:01:22,457 --> 00:01:25,252
Proč jsi mi celou dobu lhala? Proč?

11
00:01:25,335 --> 00:01:27,921
Zrovna ty máš o lhaní co mluvit.

12
00:01:28,630 --> 00:01:30,215
Nejsi ty ten největší lhář?

13
00:01:31,008 --> 00:01:32,134
Skončeme to.

14
00:01:32,217 --> 00:01:34,636
Nejlepší by byl tichý rozvod

15
00:01:34,720 --> 00:01:37,723
kvůli tobě, mně i firmě.

16
00:01:39,850 --> 00:01:41,059
Co chceš?

17
00:01:41,143 --> 00:01:42,894
Už jsem ti to říkala.

18
00:01:43,854 --> 00:01:45,397
Beru si Ha-džuna s sebou.

19
00:01:46,440 --> 00:01:49,818
Rozvádím se s tebou,
aby se nezměnil v monstrum, jako jsi ty.

20
00:01:49,901 --> 00:01:53,822
I když se mu nevěnuješ,
osvojí si tvé chování.

21
00:01:53,905 --> 00:01:56,366
Už jen to pomyšlení mě dohání k šílenství.

22
00:01:57,618 --> 00:01:59,328
Nezneužívej ho jako páku.

23
00:01:59,411 --> 00:02:03,165
Víš, proč jsem řekla paní Iové,
aby požádala o převod péče?

24
00:02:03,248 --> 00:02:05,917
Možná jsi Ha-džunův biologický otec,

25
........