1
00:00:15,474 --> 00:00:18,101
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:50,550 --> 00:00:52,970
„Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce

3
00:00:53,053 --> 00:00:55,180
a trýzeň smrti se jich nedotkne.

4
00:00:55,764 --> 00:00:59,101
V očích nemoudrých vypadali jako mrtví,

5
00:00:59,184 --> 00:01:01,520
v jejich skonu se spatřovala záhuba,

6
00:01:01,603 --> 00:01:04,273
v jejich odchodu od nás jejich zánik.

7
00:01:04,356 --> 00:01:06,316
Oni však jsou v pokoji.

8
00:01:07,442 --> 00:01:10,362
I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni,

9
00:01:10,445 --> 00:01:12,656
mají plnou naději na nesmrtelnost.

10
00:01:13,574 --> 00:01:16,743
Po malém utrpení
dojdou velikého dobrodiní,

11
00:01:17,911 --> 00:01:20,163
neboť Bůh je vyzkoušel
a shledal je hodnými sebe.“

12
00:01:27,504 --> 00:01:28,755
<i>A nevydej nás</i>

13
00:01:29,756 --> 00:01:31,550
<i>v pokušení,</i>

14
00:01:34,636 --> 00:01:36,638
ale vysvoboď nás od zlého.

15
00:01:57,701 --> 00:01:59,661
Viděla jsem to.

16
00:02:00,245 --> 00:02:03,206
Někdo vykrvácel.

17
00:02:04,207 --> 00:02:05,959
Byla to vražda.

18
00:02:11,715 --> 00:02:16,011
7 DNÍ PO VRAŽDĚ

19
00:02:24,603 --> 00:02:27,230
Našla jsem Han Či-jonga mrtvého.

20
00:02:28,899 --> 00:02:32,611
<i>A nahoře na schodišti byl někdo další.</i>

21
00:02:34,321 --> 00:02:36,073
<i>Byla to So Hi-su.</i>

22
00:02:42,537 --> 00:02:44,414
Případ byl otevřen.

23
00:02:45,040 --> 00:02:48,835
Vyslechnu všechny,
kteří byli na místě činu.

24
00:02:48,919 --> 00:02:51,922
Odhalení pravdy nebude snadné.

25
........