1
00:00:58,440 --> 00:00:59,560
To je jeho lulan.

2
00:01:07,360 --> 00:01:09,320
Vzpomínáš si, jak ses tu ocitl

3
00:01:09,400 --> 00:01:11,160
bez jediného cáru šatů?

4
00:01:15,720 --> 00:01:16,760
Hrál jsem?

5
00:01:20,360 --> 00:01:21,480
Porval jsem se?

6
00:01:22,320 --> 00:01:25,040
Vyhodil jsi hospodu plnou opilců,

7
00:01:25,120 --> 00:01:29,160
abys své ženě ukázal svou dmoucí pýchu.

8
00:01:32,040 --> 00:01:33,160
Vážně?

9
00:01:34,120 --> 00:01:36,080
Není divu, že nemáme dítě.

10
00:01:36,880 --> 00:01:39,880
Radši bych se nechala opíchat
bodlákem než vlastním mužem.

11
00:01:44,360 --> 00:01:45,960
Takhle vypadá láska?

12
00:01:47,320 --> 00:01:50,320
Já chci dítě a ty se zpiješ do němoty.

13
00:01:52,640 --> 00:01:55,360
Jak dlouho to ještě vydržím?

14
00:01:56,560 --> 00:01:57,960
Co?

15
00:01:59,760 --> 00:02:00,800
Jak dlouho?

16
00:02:16,280 --> 00:02:19,280
Alice, kde je Silas?

17
00:02:20,040 --> 00:02:21,320
Jak to myslíš?

18
00:02:22,400 --> 00:02:25,840
Je pryč? Neřekl, kam jde?

19
00:02:33,000 --> 00:02:36,240
To nic. Je mi dobře. Vrať se do práce.

20
00:02:46,800 --> 00:02:49,680
Drsňák a zvrhlík, co se vydává za muže.

21
00:03:10,080 --> 00:03:11,280
Pane.

22
00:03:12,400 --> 00:03:13,520
Pane Massingere.

23
00:03:14,600 --> 00:03:16,920
Měl byste mě prodat guvernérovi,

24
00:03:17,000 --> 00:03:18,600
než mě vám vezme.

25
00:03:19,360 --> 00:03:22,160
Svou drzostí, Pedro,
........