1
00:00:53,960 --> 00:00:55,760
Henry Sharrowe,

2
00:00:55,840 --> 00:00:59,240
muži, který obchoduješ se vzácným zbožím,

3
00:00:59,920 --> 00:01:02,440
přivítáme tě do své rodiny.

4
00:01:02,520 --> 00:01:03,760
Winganuske.

5
00:01:04,600 --> 00:01:09,840
Má vědomosti o tabáku, kukuřici,
fazolích, slunečnici a dalších.

6
00:01:09,920 --> 00:01:12,400
Bude Sharrowovým dobrou manželkou.

7
00:01:24,160 --> 00:01:28,600
Porodíš děti
na počest jejich i našeho lidu.

8
00:01:57,160 --> 00:02:00,200
Jak tady asi přijmou pamunkeyskou ženu?

9
00:02:01,960 --> 00:02:04,440
Je naší povinností jí pomoct.

10
00:02:07,200 --> 00:02:08,880
Pohanská svatba.

11
00:02:08,960 --> 00:02:11,880
Bojím se, že jsme zradili svou víru.

12
00:02:11,960 --> 00:02:14,080
Sharrow pronese křesťanské sliby.

13
00:02:14,160 --> 00:02:16,720
Tahle svatba má politický význam.

14
00:02:16,800 --> 00:02:20,080
Co je to za politiku,
ředit anglickou krev?

15
00:02:20,160 --> 00:02:21,840
Obrátíme to v náš prospěch.

16
00:02:22,400 --> 00:02:24,960
Sharrow teď může sloužit našim potřebám.

17
00:02:25,040 --> 00:02:28,040
Bůh si přeje, abychom spasili její duši,

18
00:02:28,120 --> 00:02:30,520
duše jich všech, před ďáblem.

19
00:02:32,280 --> 00:02:34,560
Ta svatba ho úplně proměnila.

20
00:02:34,640 --> 00:02:36,720
Henry Sharrow nepookřál na duši,

21
00:02:36,800 --> 00:02:38,520
ale spíš v kalhotách.

22
00:02:39,640 --> 00:02:42,520
Za tvým vtipem
se musí skrývat touha po romantice.

23
00:02:42,600 --> 00:02:44,920
Naše naděje přišly za hrozných okolností,

24
00:02:45,000 --> 00:02:47,480
ale přesto v nás zůstávají.

........