1
00:00:01,001 --> 00:00:02,836
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:02,919 --> 00:00:05,880
To všechno má společného nepřítele.
Gabriela Knoxe.

3
00:00:05,964 --> 00:00:09,009
Začínám si vzpomínat na to,
co se mi stalo.

4
00:00:09,092 --> 00:00:11,052
Já jsem…

5
00:00:11,678 --> 00:00:12,971
Gabriel Knox.

6
00:00:13,054 --> 00:00:15,432
Viděla ses s Alice?

7
00:00:16,391 --> 00:00:19,394
Byla tma, Alicino auto
se objevilo naprosto nečekaně!

8
00:00:19,477 --> 00:00:21,896
A potom co do nás narazila,
se ani neotočila!

9
00:00:21,980 --> 00:00:24,774
Na vás, pane státní zástupce.

10
00:00:24,858 --> 00:00:28,111
Vyšetřuji zprávu o korupci na policii.

11
00:00:28,194 --> 00:00:29,612
Mám pocit, že jsem manipulován.

12
00:00:29,696 --> 00:00:30,947
Končím, Carlene.

13
00:00:31,031 --> 00:00:33,700
Měls zařídit, aby DEA byli přínosem,
ne nepřítelem.

14
00:00:33,783 --> 00:00:37,370
Naším cílem je Bishop Duwall.
Je to nový dodavatel fentanylu v LA.

15
00:00:37,454 --> 00:00:39,664
Buď přesvědčivá.
Jdeme do hlubokého utajení.

16
00:00:39,748 --> 00:00:41,082
- Zlé holky?
- Jo.

17
00:00:41,166 --> 00:00:44,002
Protože chci zjistit,
kdo narušil můj kruh důvěry.

18
00:00:44,085 --> 00:00:48,089
Dostaneme se tomu na kloub, vy a já,
všechny zúčastněné strany.

19
00:01:09,444 --> 00:01:11,196
Carlene, drahá.

20
00:01:13,239 --> 00:01:14,949
Musíme probrat obchodní věci.

21
00:01:18,787 --> 00:01:20,246
My jsme spolu skončili.

22
00:01:21,581 --> 00:01:24,292
- Skončili? Teprve jsme začali.
- Vaši přátelé jsou poldové.

23
........