1
00:01:16,702 --> 00:01:17,828
Meredithe?

2
00:01:20,205 --> 00:01:21,290
Meredithe?

3
00:01:24,126 --> 00:01:25,168
Meredithe!

4
00:01:27,045 --> 00:01:28,130
Kde jsi?

5
00:01:46,440 --> 00:01:48,317
- Indiáni.
- Ať mě neodnesou.

6
00:01:48,400 --> 00:01:50,110
Nedovolte jim to.

7
00:02:00,329 --> 00:02:02,456
Pomoc! Pomoc! Meredithe!

8
00:02:02,873 --> 00:02:05,083
- Meredithe, pomoc!
- Jsem tady. Jsem tu.

9
00:02:08,712 --> 00:02:10,547
Ustup! Mám sekeru.

10
00:02:14,885 --> 00:02:16,303
Ustupte!

11
00:02:16,386 --> 00:02:18,180
Neopovažuj se…

12
00:02:19,014 --> 00:02:21,558
Nechte mě. Bože.

13
00:02:21,642 --> 00:02:26,146
Pane bože, pořezal mě.
Já vám dám, vy zbabělci.

14
00:02:35,656 --> 00:02:38,075
Zůstaň ležet.

15
00:02:38,950 --> 00:02:40,661
Meredithe, pomoz mi.

16
00:02:42,287 --> 00:02:44,081
Pomoz mi, Meredithe!

17
00:02:44,164 --> 00:02:46,667
Šli po mně. Chtěli mě zabít.

18
00:02:46,750 --> 00:02:48,126
Bojovali jsme.

19
00:02:48,210 --> 00:02:49,795
Drž mu ruce. Drž je.

20
00:02:49,878 --> 00:02:51,880
Zvedneme ho.

21
00:02:54,216 --> 00:02:56,718
- Hej! Vzdal se.
- Já ti ukážu!

22
00:03:06,186 --> 00:03:08,563
Podívejte, co máme.

23
00:03:08,647 --> 00:03:10,732
Byly jich tucty. Tucty.

24
00:03:15,821 --> 00:03:18,490
Jdeme. Jdeme.

........