1
00:01:26,128 --> 00:01:29,256
Proč by někdo vykopal De La Warrovo tělo?

2
00:01:29,339 --> 00:01:31,216
Proč? My víme proč.

3
00:01:31,300 --> 00:01:34,011
Kvůli té mapě. Nikdo ji nenašel.

4
00:01:34,636 --> 00:01:37,222
To byly jen zvěsti, že ta mapa existuje.

5
00:01:37,306 --> 00:01:39,057
A že ji měl De La Warr.

6
00:01:40,434 --> 00:01:42,728
Ten, kdo tu kopal,
věřil, že mapa existuje.

7
00:01:45,272 --> 00:01:47,024
Co jste viděl, doktore?

8
00:01:47,107 --> 00:01:50,152
Jenom siluetu.
Utekl, když mě slyšel přicházet.

9
00:01:50,235 --> 00:01:52,279
Co jste tu vůbec dělal?

10
00:01:53,405 --> 00:01:54,615
Nemohl jsem spát.

11
00:01:56,199 --> 00:01:58,827
Procházel jsem se,
aby mi noc rychleji utekla.

12
00:01:58,910 --> 00:02:01,121
Vy jste toho muže znal, guvernére.

13
00:02:01,204 --> 00:02:02,623
Mluvil někdy De La Warr

14
00:02:02,706 --> 00:02:05,000
o tom, že by zakoupil od Portugalců mapu

15
00:02:05,083 --> 00:02:07,085
s vyznačenými zlatými doly?

16
00:02:07,169 --> 00:02:08,712
Nikdy.

17
00:02:08,795 --> 00:02:10,839
To ale neznamená, že ji neměl,

18
00:02:10,922 --> 00:02:12,424
jak je vám jistě jasné.

19
00:02:12,507 --> 00:02:15,260
Michaelmasi,
když sem dali De La Warrovo tělo,

20
00:02:15,969 --> 00:02:18,805
kde leželo?
- Byl už nějakou dobu mrtvý,

21
00:02:18,889 --> 00:02:21,016
tak jeho tělo uložili ve spěchu.

22
00:02:21,099 --> 00:02:22,851
Ale přes noc bylo v kostele?

23
00:02:24,269 --> 00:02:25,979
U apatykáře.

24
00:02:26,063 --> 00:02:28,732
Pánové, otázka nezní proč,
........