1
00:00:47,047 --> 00:00:48,799
Já věděl, že bys nás neopustil.

2
00:00:54,972 --> 00:00:56,473
Odvedli jste tu kus práce.

3
00:00:57,766 --> 00:00:59,226
To Silas.

4
00:00:59,309 --> 00:01:00,435
A já.

5
00:01:01,562 --> 00:01:02,646
A taky Alice.

6
00:01:04,273 --> 00:01:06,066
Provdala se za Silase.

7
00:01:06,858 --> 00:01:08,485
Jo, to jsem si myslel.

8
00:01:10,070 --> 00:01:12,531
Můžeme tu pracovat všichni společně, ne?

9
00:01:13,448 --> 00:01:16,243
Sharrowové budou mít
nejlepší farmu v celé Virginii.

10
00:01:17,578 --> 00:01:18,662
Nemyslíš?

11
00:01:20,581 --> 00:01:22,624
Teď se všechno změní, Peppere.

12
00:01:24,126 --> 00:01:25,168
Všechno.

13
00:01:54,615 --> 00:01:55,657
Stříbro.

14
00:01:57,284 --> 00:01:58,910
A je ho tam mnohem víc.

15
00:02:00,495 --> 00:02:03,498
Tato kolonie byla zabrána
ve jménu našeho monarchy.

16
00:02:03,582 --> 00:02:06,168
Veškeré nalezené poklady patří koruně.

17
00:02:06,251 --> 00:02:09,421
Tak ať král vyrazí do dalekých hor

18
00:02:09,504 --> 00:02:11,673
a vykopá si ho sám. Pokud ho najde.

19
00:02:12,591 --> 00:02:15,969
Ať si ho vykopá sám?
Ten Sharrow má ale koule ze železa.

20
00:02:16,053 --> 00:02:17,179
Ruttere!

21
00:02:17,262 --> 00:02:20,057
Henry, dovolím si připomenout,
že my všichni zde

22
00:02:20,140 --> 00:02:22,184
sloužíme Virginské společnosti.

23
00:02:22,643 --> 00:02:24,603
Jistě vymyslíme spravedlivou odměnu

24
00:02:24,686 --> 00:02:26,271
za tvůj neohrožený skutek.

........