1
00:00:51,552 --> 00:00:56,098
Podívejte, co nám poslali,
pár mizerných a slabých padavek.

2
00:00:56,181 --> 00:00:58,559
Většinou jsou to ještě chlapci.

3
00:00:58,642 --> 00:01:01,645
Potřebujeme dříče na tvrdou práci.

4
00:01:01,728 --> 00:01:04,523
Plantáž není víc než hlína,
dokud ji neobděláš.

5
00:01:05,315 --> 00:01:07,442
Tvrdou prací se dá zbohatnout.

6
00:01:14,700 --> 00:01:16,785
Kapitáne, vítejte v Jamestownu.

7
00:01:16,868 --> 00:01:18,161
Děkuji.

8
00:01:18,245 --> 00:01:21,999
Moje žena. Dychtíme po novinkách z Anglie.

9
00:01:47,983 --> 00:01:50,527
Všeobecné shromáždění zástupců

10
00:01:50,611 --> 00:01:53,822
z celé Virginie,
jehož účelem bude přijímání zákonů.

11
00:01:54,615 --> 00:01:56,617
Budou vybráni plantážníci.

12
00:01:56,700 --> 00:01:59,369
Budou jmenováni zástupci své farnosti

13
00:01:59,453 --> 00:02:01,246
a budou zastupovat svůj lid.

14
00:02:01,330 --> 00:02:02,497
Volení zástupci?

15
00:02:02,581 --> 00:02:04,625
Proč se tak snadno vzdát moci?

16
00:02:04,708 --> 00:02:07,294
Je to přání Společnosti a pevný příkaz.

17
00:02:07,377 --> 00:02:09,087
Svárlivost vám nesluší, pane.

18
00:02:09,171 --> 00:02:12,049
Možná nám můžete vysvětlit přínosy

19
00:02:12,132 --> 00:02:13,592
vyzvání rolníků,

20
00:02:13,675 --> 00:02:16,178
aby se svýma špinavýma rukama ujali vlády?

21
00:02:16,261 --> 00:02:20,682
Sir Edwin Sandys přesvědčil Společnost,
že nové investory nejlépe přiláká tak,

22
00:02:20,766 --> 00:02:23,852
že je ujistí,
že jejich kapitál nikdo nezpronevěří.

23
00:02:23,935 --> 00:02:26,313
Všichni se ohánějí odpovědností.

24
00:02:26,396 --> 00:02:28,690
To je pochopitelný a chvályhodný postoj,
........