1
00:01:13,560 --> 00:01:14,640
Meredithe?

2
00:01:16,920 --> 00:01:17,960
Meredithe?

3
00:01:20,680 --> 00:01:21,680
Meredithe!

4
00:01:23,480 --> 00:01:24,520
Kde jsi?

5
00:01:42,080 --> 00:01:43,880
- Indiáni.
- Ať mě neodnesou.

6
00:01:43,960 --> 00:01:45,600
Nedovolte jim to.

7
00:01:55,400 --> 00:01:57,440
Pomoc! Pomoc! Meredithe!

8
00:01:57,840 --> 00:01:59,960
- Meredithe, pomoc!
- Jsem tady. Jsem tu.

9
00:02:03,440 --> 00:02:05,200
Ustup! Mám sekeru.

10
00:02:09,360 --> 00:02:10,720
Ustupte!

11
00:02:10,800 --> 00:02:12,520
Neopovažuj se…

12
00:02:13,320 --> 00:02:15,760
Nechte mě. Bože.

13
00:02:15,840 --> 00:02:20,160
Pane bože, pořezal mě.
Já vám dám, vy zbabělci.

14
00:02:29,280 --> 00:02:31,600
Zůstaň ležet.

15
00:02:32,440 --> 00:02:34,080
Meredithe, pomoz mi.

16
00:02:35,640 --> 00:02:37,360
Pomoz mi, Meredithe!

17
00:02:37,440 --> 00:02:39,840
Šli po mně. Chtěli mě zabít.

18
00:02:39,920 --> 00:02:41,240
Bojovali jsme.

19
00:02:41,320 --> 00:02:42,840
Drž mu ruce. Drž je.

20
00:02:42,920 --> 00:02:44,840
Zvedneme ho.

21
00:02:47,080 --> 00:02:49,480
- Hej! Vzdal se.
- Já ti ukážu!

22
00:02:58,560 --> 00:03:00,840
Podívejte, co máme.

23
00:03:00,920 --> 00:03:02,920
Byly jich tucty. Tucty.

24
00:03:07,800 --> 00:03:10,360
Jdeme. Jdeme.

........