1
00:00:25,560 --> 00:00:28,600
JAMESTOWN

2
00:00:50,080 --> 00:00:51,440
Massingere.

3
00:00:52,400 --> 00:00:55,000
To ty jsi podřízl krk
mému jedinému kusu dobytka.

4
00:00:55,880 --> 00:00:57,400
Jak brzy člověk

5
00:00:57,480 --> 00:00:59,240
zapomene, kam patří.

6
00:00:59,320 --> 00:01:00,800
- Odpověz.
- Nemám odpověď

7
00:01:00,880 --> 00:01:02,680
pro lidi, jako jsi ty, Sharrowe.

8
00:01:03,320 --> 00:01:04,480
Ne.

9
00:01:12,480 --> 00:01:14,280
- No tak!
- Silasi.

10
00:01:15,360 --> 00:01:17,080
- Máš na to kuráž?
- Silasi.

11
00:01:17,160 --> 00:01:18,520
Tak máš?

12
00:01:20,800 --> 00:01:21,800
Pojď.

13
00:01:24,360 --> 00:01:27,600
Proč jsi si tak jistý,
že jsem to hovado zabil já?

14
00:01:27,680 --> 00:01:30,920
Copak tu nejsou další,
kteří tě chtějí vidět trpět?

15
00:01:36,040 --> 00:01:39,120
Guvernére, vím, že mi nepřísluší
zaobírat se tím,

16
00:01:39,200 --> 00:01:43,160
ale nemůžu přestat myslet na to,
co se stalo s tou mapou se zlatem.

17
00:01:43,240 --> 00:01:45,560
Já dobře vím, kterou mapu máte na mysli.

18
00:01:45,640 --> 00:01:48,840
Mám určitou představu,
co se s ní mohlo stát.

19
00:01:49,720 --> 00:01:51,920
Omluvte nás, paní Castellová.

20
00:01:55,680 --> 00:01:58,880
Copak guvernér Yeardley nechodí po mši

21
00:01:58,960 --> 00:02:00,560
pozdravit lidi ve městě?

22
00:02:00,640 --> 00:02:03,480
Ano, madam. Jednou mě pozdravil.

23
00:02:03,560 --> 00:02:05,320
Mám to přímo před očima,
........