1
00:00:49,440 --> 00:00:53,800
Podívejte, co nám poslali,
pár mizerných a slabých padavek.

2
00:00:53,880 --> 00:00:56,160
Většinou jsou to ještě chlapci.

3
00:00:56,240 --> 00:00:59,120
Potřebujeme dříče na tvrdou práci.

4
00:00:59,200 --> 00:01:01,880
Plantáž není víc než hlína,
dokud ji neobděláš.

5
00:01:02,640 --> 00:01:04,680
Tvrdou prací se dá zbohatnout.

6
00:01:11,640 --> 00:01:13,640
Kapitáne, vítejte v Jamestownu.

7
00:01:13,720 --> 00:01:14,960
Děkuji.

8
00:01:15,040 --> 00:01:18,640
Moje žena. Dychtíme po novinkách z Anglie.

9
00:01:43,560 --> 00:01:46,000
Všeobecné shromáždění zástupců

10
00:01:46,080 --> 00:01:49,160
z celé Virginie,
jehož účelem bude přijímání zákonů.

11
00:01:49,920 --> 00:01:51,840
Budou vybráni plantážníci.

12
00:01:51,920 --> 00:01:54,480
Budou jmenováni zástupci své farnosti

13
00:01:54,560 --> 00:01:56,280
a budou zastupovat svůj lid.

14
00:01:56,360 --> 00:01:57,480
Volení zástupci?

15
00:01:57,560 --> 00:01:59,520
Proč se tak snadno vzdát moci?

16
00:01:59,600 --> 00:02:02,080
Je to přání Společnosti a pevný příkaz.

17
00:02:02,160 --> 00:02:03,800
Svárlivost vám nesluší, pane.

18
00:02:03,880 --> 00:02:06,640
Možná nám můžete vysvětlit přínosy

19
00:02:06,720 --> 00:02:08,120
vyzvání rolníků,

20
00:02:08,200 --> 00:02:10,600
aby se svýma špinavýma rukama ujali vlády?

21
00:02:10,680 --> 00:02:14,920
Sir Edwin Sandys přesvědčil Společnost,
že nové investory nejlépe přiláká tak,

22
00:02:15,000 --> 00:02:17,960
že je ujistí,
že jejich kapitál nikdo nezpronevěří.

23
00:02:18,040 --> 00:02:20,320
Všichni se ohánějí odpovědností.

24
00:02:20,400 --> 00:02:22,600
To je pochopitelný a chvályhodný postoj,
........