1
00:00:05,920 --> 00:00:07,560
<i>Zůstanu tady.</i>

2
00:00:10,600 --> 00:00:12,240
<i>Už jsem se rozhodl.</i>

3
00:00:17,600 --> 00:00:20,080
<i>Lorraine, řekni něco.</i>

4
00:00:21,400 --> 00:00:23,800
Co chceš, abych ti řekla?

5
00:00:26,080 --> 00:00:29,880
<i>Nechápu to.</i>
<i>Copak ses zbláznil?</i>

6
00:00:31,920 --> 00:00:33,240
Miluju tě.

7
00:00:33,720 --> 00:00:36,640
-To přece víš.
-Ne. Neříkej mi, že mě miluješ.

8
00:00:36,720 --> 00:00:38,960
Na to nemáš právo.

9
00:00:42,000 --> 00:00:44,400
<i>Myslela jsem,</i>
<i>že máš krizi středního věku,</i>

10
00:00:44,520 --> 00:00:46,720
<i>že vážně věříš,</i>
<i>že svou sestru najdeš.</i>

11
00:00:47,240 --> 00:00:50,320
<i>A že až se vrátíš,</i>
<i>všechno se spraví.</i>

12
00:00:52,480 --> 00:00:54,960
Nemůžu zpátky.

13
00:00:56,440 --> 00:00:58,680
Po tom,
co jsem tu viděl, ne.

14
00:01:00,840 --> 00:01:02,720
Po tom, co jsem udělal.

15
00:01:04,000 --> 00:01:05,880
<i>Proč, co jsi udělal?</i>

16
00:01:13,200 --> 00:01:15,760
Dobře, nechci,
aby ses vracel kvůli mně.

17
00:01:16,600 --> 00:01:17,920
Ale co tví rodiče?

18
00:01:18,040 --> 00:01:20,560
Už ztratili dceru,
mají ztratit i tebe?

19
00:01:29,320 --> 00:01:31,040
Tak se měj.

20
00:01:47,640 --> 00:01:51,720
ZEMĚ NIKOHO
7. díl

21
00:02:08,680 --> 00:02:10,960
<i>Matka si to kdysi</i>
<i>přivezla z pouti do Mekky.</i>

22
00:02:11,080 --> 00:02:12,880
<i>Tohle má až Mekky?</i>
<i>Moc pěkné.</i>

23
........