1
00:00:11,167 --> 00:00:15,607
Titulky 5.7.2021
Andrea1717

2
00:00:30,167 --> 00:00:32,666
Potrubie, je podzemná sieť
na transport benzínu.

3
00:00:32,667 --> 00:00:34,791
Potrubný systém Južnej Kórei,
je dlhý takmer 1200 km.

4
00:00:34,792 --> 00:00:37,249
Ropu zo zámoria
rafinujú v rôznych rafinériách,

5
00:00:37,250 --> 00:00:39,666
a každý týždeň sa potrubím
transportuje do veľkých miest.

6
00:00:39,667 --> 00:00:42,374
Sú taký, ktorí do potrubia vŕtajú,
aby vysali benzín a zarobili peniaze.

7
00:00:42,375 --> 00:00:44,083
Sú známi ako "krtkovia".

8
00:00:52,125 --> 00:00:56,125
NEBEZPEČENSTVO:
VYSOKOTLAKOVÉ PODZEMNÉ POTRUBIE

9
00:01:00,375 --> 00:01:01,542
Čínska dodávka.

10
00:01:08,000 --> 00:01:08,792
Vrták?

11
00:01:08,917 --> 00:01:10,292
Bolo ťa ťažké nájsť.

12
00:01:10,667 --> 00:01:12,292
Generál Hovno mi o tebe veľa rozprával.

13
00:01:15,708 --> 00:01:17,458
Poďme do práce.

14
00:01:20,458 --> 00:01:22,583
Je to skutočne veľryba.

15
00:01:24,375 --> 00:01:25,417
Viete,

16
00:01:26,042 --> 00:01:28,749
intervaly medzi dávkami
sa zrýchlili, však?

17
00:01:28,750 --> 00:01:31,292
Iste, 3 minúty sú na vŕtanie dosť.

18
00:01:33,042 --> 00:01:36,333
Je veľký, to je naozaj 1" vrták.

19
00:01:37,583 --> 00:01:40,708
Sme všetci zaneprázdnení,
takže veľa vŕtajte a veľa vysávajte.

20
00:01:57,750 --> 00:01:58,750
Dobre.

21
00:02:10,083 --> 00:02:11,500
Bude striekať benzín.

22
00:02:12,833 --> 00:02:13,833
Do riti. Bež!

23
00:02:24,208 --> 00:02:25,583
To páli. Páli.
........