1
00:01:50,555 --> 00:01:54,355
- Musíš přenést váhu na lyže.
- To nedokážu.

2
00:01:54,475 --> 00:01:57,835
Zbytek je snadný.
Postavíš se na svah a odrazíš se.

3
00:01:57,995 --> 00:02:01,355
Promiňte. Jen jsem tady
vysvětloval svému příteli...

4
00:02:01,475 --> 00:02:03,475
Jedeme do Sestriere.

5
00:02:03,675 --> 00:02:06,675
Takže, jak jsem říkal,
přenést váhu na lyže.

6
00:02:06,795 --> 00:02:09,795
- Já vím.
- Ale nedokážu to...

7
00:02:10,635 --> 00:02:13,635
Trhavý pohyb a zase
mě bolí hlava.

8
00:02:13,795 --> 00:02:17,355
- Udělá mi pobyt na horách dobře?
- Udělá.

9
00:02:17,475 --> 00:02:19,035
Už teď jsem zadýchaný.

10
00:02:19,195 --> 00:02:20,355
Ilde!

11
00:02:20,755 --> 00:02:23,995
Děkuji, miláčku.
Doufám, že budu v pořádku.

12
00:02:25,795 --> 00:02:26,675
Chudáčku.

13
00:02:28,115 --> 00:02:30,115
Vždy mi čechrá vlasy.

14
00:02:30,275 --> 00:02:33,315
Vidíš? Je velmi napjatý.

15
00:02:33,435 --> 00:02:36,435
Doufám, že mu horský
vzduch dělá dobře.

16
00:02:36,595 --> 00:02:38,795
Jedu tam jen kvůli němu.

17
00:02:38,915 --> 00:02:42,915
Nechala jsem svou ubohou matku
o dovolené samotnou doma v Římě.

18
00:02:43,999 --> 00:02:48,315
- Proč jsi ji nevzala s sebou?
- Ten nápad se mu nelíbil.

19
00:02:48,435 --> 00:02:50,475
Touhle dobou mu všechno vadí.

20
00:02:50,595 --> 00:02:52,595
To je tvoje chyba, víš?

21
00:02:52,915 --> 00:02:55,315
Příliš ho hýčkáš.

22
00:02:55,435 --> 00:02:58,155
A kazíš ho tím.

23
........