1
00:00:06,548 --> 00:00:09,884
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,349 --> 00:00:17,183
<i>Pomoc!</i>

3
00:00:20,645 --> 00:00:21,855
<i>Pomoc!</i>

4
00:00:24,190 --> 00:00:27,027
{\an8}Lásko, někdo křičel.

5
00:00:27,777 --> 00:00:28,778
{\an8}Asi kočka.

6
00:00:32,115 --> 00:00:33,950
{\an8}<i>Napadli nás!</i>

7
00:00:36,411 --> 00:00:39,414
{\an8}- Lásko.
- Kočky přece nemluví.

8
00:00:39,914 --> 00:00:41,458
{\an8}<i>Pomoc!</i>

9
00:00:41,541 --> 00:00:44,544
{\an8}Sousedka má potíže, něco se jí stalo.

10
00:00:44,627 --> 00:00:45,795
{\an8}Poběž, Ernesto!

11
00:00:47,005 --> 00:00:49,591
{\an8}Vidíš to? To je vrchol!

12
00:00:49,674 --> 00:00:52,802
{\an8}Copak žijeme na sídlišti?

13
00:00:52,886 --> 00:00:55,055
{\an8}MEXIKO, PÍČO!

14
00:00:55,138 --> 00:00:56,473
{\an8}To jste byli vy!

15
00:00:56,556 --> 00:00:58,600
{\an8}- Proč myslíš?
- Proč asi?

16
00:00:58,683 --> 00:01:01,102
{\an8}Kdo jiný, než taková chátra, by napsala…

17
00:01:01,978 --> 00:01:04,773
„PÍČO“ jen tak, a ještě špatně.

18
00:01:05,523 --> 00:01:07,692
„PIČO“ se píše s krátkým I.

19
00:01:08,443 --> 00:01:11,488
- Jako IDIOT!
- Fakt? Tak to píšu blbě.

20
00:01:11,571 --> 00:01:16,451
Naše Jani psát umí.
Broučku, jak se píše „JÍT“?

21
00:01:16,534 --> 00:01:18,328
- S dlouhým I.
- Slyšíš?

22
00:01:18,411 --> 00:01:21,539
Koukej JÍT do prdele i s krátkým I.

23
00:01:21,623 --> 00:01:23,958
Byli jste to vy. Vy jste to napsali!

24
00:01:24,042 --> 00:01:28,588
Jste póvl. Co bude dál, Lópezovi?
........