1
00:00:03,200 --> 00:00:07,200
Bohužel musím přiznat,
že mi podnik zkracuje život.

2
00:00:07,720 --> 00:00:09,720
Jeden rok vydá za tři.

3
00:00:10,160 --> 00:00:16,200
Dnes mám před sebou perný den.
Dvě hodiny strávím na poradě.

4
00:00:16,880 --> 00:00:22,760
Blíží se doba dovolených,
dělníci začnou s vydíráním.

5
00:00:22,880 --> 00:00:30,720
Neuvědomují si, že na podzim možná budou
bez práce. Místo toho zvyšují své nároky.

6
00:00:30,840 --> 00:00:35,480
Benito, sklenku vody, prosím!
Jedno je jisté: Lepší už to nebude.

7
00:00:35,800 --> 00:00:38,800
Nakonec zavřu podnik a skončím...

8
00:00:40,880 --> 00:00:44,120
Připouštím, drahý Massimo,
že jsi inteligentní muž.

9
00:00:44,280 --> 00:00:46,680
Inteligentnější než můj manžel.
Mluví jen o firmě,

10
00:00:46,800 --> 00:00:48,880
ekonomické krizi a svých játrech.

11
00:00:49,080 --> 00:00:54,840
Ale někdy jsi nesnesitelný.
Nebaví mě, jak mě pořád poučuješ.

12
00:00:55,200 --> 00:00:59,640
Problém výslovnosti slova Boston
je závažnější, než si myslíš.

13
00:01:00,000 --> 00:01:03,400
Tím, že jsi do toho zapletl Garrona,
jsi překročil všechny meze.

14
00:01:03,720 --> 00:01:08,560
Nestačí problémy s dělníky,
přidali se i Američané.

15
00:01:08,730 --> 00:01:12,100
Nakonec s nimi budu muset na večeři.

16
00:01:12,270 --> 00:01:17,920
Amerikanista Bonetto tvrdí,
že Američané jedí málo.

17
00:01:18,090 --> 00:01:23,080
- Ale není to pravda. - Boston.
- Ne, jsou z Detroitu.

18
00:01:23,200 --> 00:01:28,460
- Půjdu-li na večeři, zavolám ti.
- Benito, to je vrchol! Copak nevíte,

19
00:01:28,630 --> 00:01:33,280
na co je podnos? Obsluhovat máte
v rukavicích a se zapnutým límcem!

20
00:01:36,200 --> 00:01:42,560
Nesnáším je, všechno rozbijí!
Vyhodím je oba!

21
00:01:42,680 --> 00:01:46,920
Anno Carlo, už jsme vyzkoušeli
Filipínce, Portugalce,
........