1
00:00:06,041 --> 00:00:11,208
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:02:17,250 --> 00:02:18,416
Bože můj.

3
00:02:23,958 --> 00:02:25,208
Kurva.

4
00:02:34,208 --> 00:02:39,916
NA MOTIVY HRY <i>RESIDENT EVIL</i>
OD SPOLEČNOSTI CAPCOM

5
00:03:39,333 --> 00:03:43,708
{\an8}1 HODINU JÍZDY OD ŠANGHAJE

6
00:04:12,916 --> 00:04:15,041
Pan Yu En na vás čeká, slečno.

7
00:04:40,750 --> 00:04:45,541
„Jian se otočil k oknu

8
00:04:45,625 --> 00:04:49,666
a pohlédl ven na velkou loď
kotvící v přístavu.

9
00:04:50,666 --> 00:04:55,791
Znovu se shledáme, otče.

10
00:04:55,875 --> 00:04:58,375
Slibuji

11
00:05:00,500 --> 00:05:01,875
Shen.

12
00:05:01,958 --> 00:05:03,208
Dědečku.

13
00:05:05,166 --> 00:05:08,166
Četl jsem mu to jako malému chlapci.

14
00:05:08,958 --> 00:05:10,458
Teď ho to uklidňuje.

15
00:05:12,041 --> 00:05:13,375
Pojď blíž.

16
00:05:14,291 --> 00:05:16,416
Ať vidí tvou tvář.

17
00:05:23,791 --> 00:05:25,291
Koukej mluvit.

18
00:05:29,250 --> 00:05:30,166
Hao Rane.

19
00:05:31,125 --> 00:05:32,500
Jen to zkus.

20
00:05:38,666 --> 00:05:40,416
Až se ti bude chtít.

21
00:05:45,208 --> 00:05:48,291
Ten muž za mnou je Jun See.

22
00:05:52,625 --> 00:05:54,000
Můj mladší bratr.

23
00:05:58,250 --> 00:06:00,833
Tohle z něj udělala americká vláda.

24
00:06:05,958 --> 00:06:07,708
Co máte s Jasonem v plánu?

25
00:06:09,875 --> 00:06:11,583
........