1
00:00:06,041 --> 00:00:11,166
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,625 --> 00:00:15,875
<i>Ministerstvo zahraničí</i>
<i>dnes oznámilo přílet</i>

3
00:00:15,958 --> 00:00:19,875
<i>členů prozatímní penamstánské vlády</i>
<i>na Dullesovo mezinárodní letiště.</i>

4
00:00:19,958 --> 00:00:21,875
<i>Setkají se s představiteli americké vlády</i>

5
00:00:21,958 --> 00:00:24,708
<i>a prodiskutují budoucí pomoc</i>
<i>pro svou zemi. Následně…</i>

6
00:00:32,875 --> 00:00:35,875
<i>Prezident Graham oznámil,</i>
<i>že se zúčastní ceremonie</i>

7
00:00:35,958 --> 00:00:38,083
<i>a pronese proslov s mírovým poselstvím.</i>

8
00:01:19,625 --> 00:01:20,708
<i>Jasone?</i>

9
00:01:21,375 --> 00:01:22,416
Hej, Jasone.

10
00:01:26,375 --> 00:01:27,625
Chceš o tom mluvit?

11
00:01:43,583 --> 00:01:49,333
NA MOTIVY HRY <i>RESIDENT EVIL</i>
OD SPOLEČNOSTI CAPCOM

12
00:02:43,000 --> 00:02:44,583
{\an8}KAFE A MIMOZEMŠŤANI

13
00:02:44,666 --> 00:02:46,625
{\an8}KABELOVKA, TELEFON,
LEDNICE A MIKROVLNKA

14
00:02:46,708 --> 00:02:47,916
{\an8}PRÁDELNA, BEZ MAZLÍČKŮ

15
00:02:56,125 --> 00:02:59,291
<i>Následkem občanské války,</i>
<i>která vypukla v roce 2000,</i>

16
00:02:59,375 --> 00:03:03,166
<i>zavládla v Penamstánu prakticky anarchie.</i>

17
00:03:03,250 --> 00:03:07,875
<i>Než stihla OSN přijmout rezoluci,</i>
<i>byly do oblasti vyslány jednotky USA.</i>

18
00:03:07,958 --> 00:03:11,458
<i>Místní milice to považovala za invazi</i>
<i>a začala se bránit.</i>

19
00:03:11,541 --> 00:03:13,500
<i>…porušuje mezinárodní právo.</i>

20
00:03:13,583 --> 00:03:15,791
<i>K čemu je vlastně průzkum OSN?</i>

21
00:03:15,875 --> 00:03:17,041
{\an8}<i>Bezpečnostní rada OSN</i>

22
00:03:17,125 --> 00:03:19,250
{\an8}<i>nedokáže implementovat efektivní kroky</i>

23
00:03:19,333 --> 00:03:21,958
{\an8}<i>a vojenská přítomnost je schválena</i>
........