1
00:00:08,030 --> 00:00:10,234
"F" jako fajrák :-)

2
00:00:12,403 --> 00:00:13,926
Pomoc!

3
00:01:08,807 --> 00:01:10,026
Nuže dobrá.

4
00:01:10,070 --> 00:01:11,809
- Na co se to dívám?
- To je mapa Sigil.

5
00:01:11,834 --> 00:01:13,444
Symbolů démonických domů.

6
00:01:14,726 --> 00:01:16,467
Odkud to máte?

7
00:01:16,511 --> 00:01:18,071
Ukázali nám ji
vatikánští hodnotitelé.

8
00:01:19,644 --> 00:01:22,125
- Počkejte, co je?
- Tohle byste neměl mít.

9
00:01:22,169 --> 00:01:23,518
Požádali nás o pomoc.

10
00:01:23,561 --> 00:01:26,216
Ale určitě vám ji
jen tak nedali.

11
00:01:26,260 --> 00:01:28,914
Sestro, ten muž tam?

12
00:01:28,958 --> 00:01:32,701
Leland Townsend?
Něco jste v něm viděla.

13
00:01:32,744 --> 00:01:35,834
Tohle ukazuje co dělá.
Podívejte se tady.

14
00:01:35,878 --> 00:01:39,882
Má kopii té mapy a
udělal do ní pět poznámek.

15
00:01:39,925 --> 00:01:41,623
Nedokážu je přeložit.

16
00:01:41,666 --> 00:01:43,625
Není to řecky, není to latinsky.

17
00:01:45,475 --> 00:01:46,931
Říká vám to něco?

18
00:01:46,956 --> 00:01:48,653
Ne.

19
00:01:49,420 --> 00:01:53,461
Ne. Ne.

20
00:01:53,943 --> 00:01:56,420
- Co to vlastně je?
- Podle nás to má něco do činění

21
00:01:56,464 --> 00:01:57,919
s manipulací s embryi

22
00:01:57,943 --> 00:01:59,423
na lokální klinice
pro otěhotnění,

23
00:01:59,467 --> 00:02:02,259
aby došlo k narození
........