1
00:01:09,264 --> 00:01:11,184
O tomto dni jsem vždycky snila.

2
00:01:11,217 --> 00:01:12,525
Jako každá dívka, víš?

3
00:01:13,488 --> 00:01:15,281
Ale Viktor není moc nadšený.

4
00:01:15,769 --> 00:01:18,037
Ty katolické obřady
jsou tak krásné.

5
00:01:19,612 --> 00:01:21,501
Ukážu ti kostel,

6
00:01:21,534 --> 00:01:22,589
kde se budeme brát.

7
00:01:23,963 --> 00:01:24,966
Tady.

8
00:01:26,656 --> 00:01:29,442
Zhenyo, je to tam krásné.

9
00:01:29,697 --> 00:01:32,388
I tys určitě měla na své svatbě
ty nejkrásnější šaty.

10
00:01:33,478 --> 00:01:34,658
Neměla jsem žádnou svatbu.

11
00:01:35,558 --> 00:01:37,098
Sonyo,
můžeš, prosím, stát klidně?

12
00:01:37,131 --> 00:01:38,344
Musím to tady opravit.

13
00:01:38,895 --> 00:01:40,783
Viktore, ne.

14
00:01:40,817 --> 00:01:42,832
Co to děláš?
Víš, že to nosí smůlu.

15
00:01:42,866 --> 00:01:44,595
Já na tyhle věci nevěřím.

16
00:01:44,629 --> 00:01:46,127
Jak dlouho ti to ještě potrvá?

17
00:01:46,255 --> 00:01:48,566
Vy dva se asi neznáte, že?
Viktore, tohle je Zhenya.

18
00:01:48,600 --> 00:01:49,651
Ahoj.

19
00:01:53,943 --> 00:01:55,673
Pokračujte, pohlídám ji.

20
00:01:57,510 --> 00:01:58,570
Už trénuje.

21
00:03:40,388 --> 00:03:41,750
Dost.

22
00:03:44,422 --> 00:03:45,930
Říkal jsem ti,
abys sem nechodila.

23
00:04:20,843 --> 00:04:24,178
Zhenyo, co se stalo?

24
00:04:31,804 --> 00:04:33,144
........