1
00:00:03,719 --> 00:00:06,335
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:09,252 --> 00:00:12,006
Řekneme sousedům,
že paní Yostová jela pryč.

3
00:00:12,031 --> 00:00:15,359
Nebo ještě líp, zařídíme,
aby ji někdo viděl odjíždět.

4
00:00:15,389 --> 00:00:19,445
Začnou ji hledat na míle
daleko od našeho dvorku.

5
00:00:19,470 --> 00:00:21,339
Dal do závěti dovětek,

6
00:00:21,364 --> 00:00:24,725
že když ho ztrapním s mužem,
kterého neschválil,

7
00:00:24,750 --> 00:00:26,386
vydědí mě.

8
00:00:26,416 --> 00:00:29,918
Když ji chytí v kompromitující
pozici, vydědí ji.

9
00:00:29,948 --> 00:00:31,381
Chceš, abych ji přefikl?

10
00:00:31,406 --> 00:00:33,356
- To je ona?
- Máte svou odpověď.

11
00:00:33,386 --> 00:00:36,639
- Jedeme. - Počkejte.
Bože, jsem tak blbá.

12
00:00:37,304 --> 00:00:40,377
- Jsem jeho milenka.
- Podváděl jsi mě s tímhle?

13
00:00:40,407 --> 00:00:43,953
- Jeden druhého si zasloužíte.
- Je konec.

14
00:00:44,243 --> 00:00:46,378
Máme místo pro novou členku.

15
00:00:46,403 --> 00:00:48,171
Nominuji Almu Fillcotovou.

16
00:00:48,196 --> 00:00:50,535
Je moc, moc milá.

17
00:01:03,632 --> 00:01:05,616
<i>Od chvíle, kdy zazvonil telefon,</i>

18
00:01:05,641 --> 00:01:08,944
<i>věděla Alma Fillcotová,
že je v maléru.</i>

19
00:01:09,237 --> 00:01:11,539
<i>Jak ví každá
ženuška v domácnosti,</i>

20
00:01:11,564 --> 00:01:14,934
<i>dobré zprávy se nikdy
neoznamují před devátou ráno.</i>

21
00:01:15,800 --> 00:01:18,234
- Haló?
- Díky Bohu, že jste doma.

22
00:01:18,259 --> 00:01:21,515
Tady Grace.
........