1
00:00:51,083 --> 00:00:51,916
Jaspere.

2
00:00:55,125 --> 00:00:55,958
Jaspere.

3
00:01:01,041 --> 00:01:01,875
Jaspere.

4
00:01:04,333 --> 00:01:05,166
Jaspere.

5
00:01:05,625 --> 00:01:06,458
Jaspere.

6
00:01:07,125 --> 00:01:09,916
Vzbuď se. No tak!

7
00:01:44,750 --> 00:01:45,750
Kurva.

8
00:02:00,125 --> 00:02:03,083
Chodba se zřítila. Je jiná cesta ven?

9
00:02:05,125 --> 00:02:07,166
Karta v kapse.

10
00:02:10,000 --> 00:02:11,958
Někde je šachta.

11
00:02:13,250 --> 00:02:14,333
Díky.

12
00:02:16,208 --> 00:02:17,041
Jaspere?

13
00:02:19,000 --> 00:02:20,083
Jaspere.

14
00:02:20,166 --> 00:02:22,000
Jaspere, vzbuď se. Jaspere!

15
00:02:22,708 --> 00:02:25,291
Slyšíš mě? Vzbuď se. Musíme jít. Pojď.

16
00:02:26,458 --> 00:02:27,500
- Pojď.
- Cože?

17
00:02:27,583 --> 00:02:29,333
To je dobrý. Musíme ven.

18
00:02:29,833 --> 00:02:31,750
- Můžeš se postavit?
- Počkej.

19
00:02:41,333 --> 00:02:42,375
V pohodě?

20
00:02:42,458 --> 00:02:43,833
Bolí mě noha.

21
00:02:44,708 --> 00:02:45,583
No tak!

22
00:02:47,458 --> 00:02:51,333
Ke dveřím před náma.
Musí tam být další východ.

23
00:02:53,833 --> 00:02:54,666
Jdeme.

24
00:03:00,000 --> 00:03:01,458
Musíme ho dostat ven.

25
........