1
00:00:34,083 --> 00:00:36,041
HISTORIE NAVIGACE

2
00:00:36,125 --> 00:00:37,375
BARON VON FÜRSTENBERG

3
00:00:41,500 --> 00:00:42,708
Co to má být?

4
00:00:45,250 --> 00:00:47,041
Našel jsem to u Mii.

5
00:00:48,333 --> 00:00:50,625
Má o vás paranoidní teorie.

6
00:00:51,458 --> 00:00:53,708
Myslí si, že jste ji unesl

7
00:00:53,791 --> 00:00:57,500
a experimentoval na ní
v tajné sklepní laboratoři.

8
00:00:59,833 --> 00:01:01,125
Chce vás odhalit.

9
00:01:03,000 --> 00:01:03,833
A?

10
00:01:05,500 --> 00:01:08,333
Nebylo by to poprvé,
co někomu zničila kariéru.

11
00:01:08,875 --> 00:01:11,250
Podařilo se jí úplně potopit Lorenzovou.

12
00:01:12,541 --> 00:01:14,458
Být vámi, nepodceňoval bych ji.

13
00:01:17,166 --> 00:01:20,083
Myslí si, že na svém pozemku
máte nelegální laborku.

14
00:01:20,166 --> 00:01:21,833
PRO A. WINTERA:
DO LABORKY, HNED

15
00:01:21,916 --> 00:01:23,541
Chce se dostat dovnitř.

16
00:01:24,583 --> 00:01:26,958
Řekla, že chce vaši červenou knihu.

17
00:01:29,250 --> 00:01:30,250
Červený zápisník?

18
00:01:39,875 --> 00:01:41,208
Je schopná čehokoli.

19
00:01:59,750 --> 00:02:01,875
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

20
00:02:26,708 --> 00:02:30,333
Je mi jedno, co zkoumáte.
Ať už je to legální, nebo ne.

21
00:02:30,416 --> 00:02:33,458
Vím, že v Německu je všechno
až moc kontrolované.

22
00:02:35,291 --> 00:02:37,291
Víte, jak jsem vám vděčný.

23
00:02:37,375 --> 00:02:41,166
Že jsem zase tady, dostal jsem se
bez újmy pryč od Lorenzové

24
........