1
00:00:13,583 --> 00:00:14,416
Zdravím.

2
00:00:16,250 --> 00:00:17,833
Mohla byste prosím ven?

3
00:00:20,875 --> 00:00:22,333
Děje se něco?

4
00:00:22,416 --> 00:00:23,250
Možná.

5
00:00:28,625 --> 00:00:30,625
Chci se podívat do tašky.

6
00:00:31,416 --> 00:00:32,250
Proč?

7
00:00:43,625 --> 00:00:44,458
Neznáme se?

8
00:00:45,500 --> 00:00:46,500
To si nemyslím.

9
00:00:47,833 --> 00:00:50,041
Starších mužů si nevšímám.

10
00:00:51,416 --> 00:00:52,625
Můžeme už jet?

11
00:01:18,375 --> 00:01:20,500
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

12
00:01:44,958 --> 00:01:45,791
No…

13
00:01:46,500 --> 00:01:47,333
sakra.

14
00:01:50,458 --> 00:01:52,041
Tušíte, kdo by to mohl být?

15
00:01:52,125 --> 00:01:54,000
Tušíte, kde by mohla být ta kniha?

16
00:01:56,000 --> 00:01:58,375
Je to ten únosce. Poznal mě.

17
00:01:59,125 --> 00:02:01,291
Moje matka tě skoro poznala.

18
00:02:01,375 --> 00:02:04,958
Za zradu své profesorky
jsi byla i na titulních stránkách.

19
00:02:07,666 --> 00:02:10,166
Chci zpátky svoje šaty. Díky.

20
00:02:11,583 --> 00:02:12,416
Cože?

21
00:02:14,208 --> 00:02:15,583
Co budeme dělat teď?

22
00:02:15,666 --> 00:02:19,083
Musím vymyslet něco jiného.
Nemůžu se na vás spoléhat.

23
00:02:25,125 --> 00:02:26,583
Žádná sebekontrola.

24
00:02:28,250 --> 00:02:29,500
Ale aspoň má srdce.

25
00:02:55,166 --> 00:02:56,000
........