1
00:00:10,250 --> 00:00:12,083
Je neuvěřitelné,

2
00:00:12,166 --> 00:00:15,083
že ses proti profesorce
pustila úplně sama.

3
00:00:15,166 --> 00:00:16,916
- Máš můj obdiv.
- Díky.

4
00:00:17,000 --> 00:00:20,000
Měla jsem dost štěstí
a pomoc od Lotty a ostatních.

5
00:00:20,541 --> 00:00:21,875
Jsem na tebe hrdý.

6
00:00:21,958 --> 00:00:25,833
Sestři. Náš detektivní klub
na základce se vyplatil.

7
00:00:26,333 --> 00:00:27,583
Znáte Lorenzovou?

8
00:00:27,666 --> 00:00:30,375
Ve špičkové výzkumu se lidé potkávají.

9
00:00:30,458 --> 00:00:32,750
- Malý svět.
- Děláte výzkum?

10
00:00:32,833 --> 00:00:34,541
Unudil bych se k smrti,

11
00:00:34,625 --> 00:00:37,291
kdybych musel pozorovat,
jak rostou kultury.

12
00:00:37,375 --> 00:00:39,416
- Proč?
- Mám nos na talenty.

13
00:00:39,500 --> 00:00:43,583
Podporuji vize,
jako když Charlotte objevila Jaspera

14
00:00:43,666 --> 00:00:45,250
a jeho výzkum Huntingtona.

15
00:00:45,333 --> 00:00:48,083
Jen jsem pomohla, kde se dalo.

16
00:00:48,166 --> 00:00:52,041
To máš po mámě, ale instinkt máš po mně.

17
00:00:52,125 --> 00:00:56,166
Věnuju se aplikaci
ultrazvukových spojů počítače a mozku,

18
00:00:56,250 --> 00:00:59,291
a dalších částí těla
s velkým množstvím nervových zakončení.

19
00:00:59,375 --> 00:01:01,375
- Zajímavé.
- Ano.

20
00:01:01,458 --> 00:01:04,000
Mio, kde se vidíš za pět let?

21
00:01:04,083 --> 00:01:06,625
Nevím, kde se vidím za pět dní.

22
00:01:06,708 --> 00:01:08,041
Možná na pláži.

23
........