1
00:00:12,303 --> 00:00:16,141
<i>Někdy je těžké rozpoznat rozdíl</i>
<i>mezi vědou a magií.</i>

2
00:00:16,224 --> 00:00:18,226
<i>Třeba fata morgána.</i>

3
00:00:19,602 --> 00:00:23,565
<i>Fata morgána je optický klam,</i>
<i>při němž vzdálené předměty</i> <i>vypadají,</i>

4
00:00:23,648 --> 00:00:26,109
<i>jako by se vznášely nad vodní hladinou.</i>

5
00:00:27,110 --> 00:00:29,487
<i>Existuje pro to vědecké vysvětlení,</i>

6
00:00:30,405 --> 00:00:32,073
<i>ale většině lidí</i>

7
00:00:32,574 --> 00:00:34,325
<i>to prostě přijde jako kouzlo.</i>

8
00:00:34,409 --> 00:00:36,953
IZZIE
SRY ŽE JSEM NEPŘIŠLA. PROMLUVÍME SI?

9
00:00:42,333 --> 00:00:44,627
- Vím, že je pozdě.
- To nevadí.

10
00:00:46,629 --> 00:00:49,132
To, cos udělala, nebylo fér.

11
00:00:49,924 --> 00:00:52,177
Rozejít se se mnou takhle nebylo fér.

12
00:00:52,927 --> 00:00:56,264
Když se se mnou rozejdeš,
protože mě nemiluješ, fajn.

13
00:00:56,347 --> 00:00:59,267
- Je mi z toho nanic, ale fajn.
- Tak to není.

14
00:00:59,350 --> 00:01:01,686
Ale protože myslíš, že je to pro mě lepší?

15
00:01:02,187 --> 00:01:03,813
To je tak povýšené.

16
00:01:04,397 --> 00:01:07,233
Sama poznám, co je nejlepší, co potřebuju.

17
00:01:07,317 --> 00:01:08,276
Já vím.

18
00:01:08,359 --> 00:01:11,571
A to, že mám těžké období,
neznamená, že nefunguju.

19
00:01:12,155 --> 00:01:13,448
Já nevěděla, co dělat.

20
00:01:14,449 --> 00:01:16,826
Stačilo jen být vedle mě,

21
00:01:17,452 --> 00:01:19,829
být moje holka.

22
00:01:20,455 --> 00:01:21,873
Ale to byl ten problém.

23
00:01:21,956 --> 00:01:24,667
Že jsem byla tvoje holka,
všechno zhoršovalo.

........